Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png29eeb84276a53ce55b2e7ee89ac0a320
bip4.png984061fd2c1d7834b981b5e67683c38a
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg669f8735814f4f66b93160558f8b8369
baner bon wychowawczy.jpged6b332c8daceebc278fff68ead640ae
gprn.PNG5c13cc890148f174ab94502ccc7d8086
ppp2.pngb4facc197d5fcc1870a816fdf0192dfc
gmina sprzedaje.jpgbfbf1a10dbc4e06d6972a4069db1a9d3
wies.PNGf14b7aa211fe146524e8928fbfccf12b
sty.PNGaa1c5e5856308e679291a80a677d87f8
budzet_obyw.png53253df744fc71eb16130723db7ffba5
z.png6935adaad3d26554bbee6a24c0385885
8.png1ed50e26e3c40ae4088f017d6b9d901e
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg80a61111f9292c14855b337070be7046
ulgi_rodzina.png70a95cfa8d04906b39975ce07a32efa3
baner zakładka.jpgf69f7ae13137fadd5cc4d76a0e3d8596
odpady.giffddc755f56968938a4564b87ac0e5290
eko_harmonogram.png8a91e28dd35001af0c8e62ad0362c8f6
airly.PNG57a8c9abf5ad9ede760c14775ee0ae9a
mapa.png2a2ce8074cd9e8196abb048326619673
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg75415321664dc619faba22b3c5a28d9c
mobil.png2fb29d5a2d71f29b6c0acac3ba0dbee4
rrr.pngf7d0e48b8dacf412918ecd69b0478820
baner_partnerstwo.gif5ca7b8cd3b8a0b2277134ba0ed73937e
kultura.GIF4555b2308fd7e81e79081c8d61829045
dzielnicowy-baner-oryg.gife403877933fd6e2de589cea5830e9740
schronisko_zwierzat.png5d42a7a93a9bbb71c125c75ef16e6669
orly.png2940475e20b5bcea5b851ee1c276ddea
turniej poetycki baner.jpgf4a06f2242496f42e65634c986eea152
baner.jpgfc98afaf33b2de4655c4ca3fbf98255c
przyroda_gmina_nysa_.pngb68c40c03b582f6ae4597ecf89faf7c7
baner_220x120_naprawmyto.jpge8f71a78be2516a10226914b0a208f1e
Kierunki promocji
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem

     Działania Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004 - 2015 i jej misją "Gmina Nysa przestrzenią atrakcyjną dla inwestycji, zamieszkania i wypoczynku".

    Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Nysa priorytetowe działania w zakresie rozwoju  i promocji turystyki to:

 1. Rozwój bazy turystycznej.

    Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizacje następujących celów operacyjnych:

 1. Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej.
 2. Wykreowanie produktów turystycznych.

    Turystyka ma podstawy i możliwości dla coraz większego udziału w gospodarce Gminy. Jej rozwojowi towarzyszy realizacja ważnych celów społecznych, takich jak: tworzenie i przyrost miejsc pracy, wzrost dochodów mieszkańców, przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich, ochrona i propagowanie dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
    Obiekty turystyczne z zakresu dziedzictwa kulturowego charakteryzują się brakiem przygotowania do tworzenia dodatkowych dochodów oraz miejsc pracy.
    Podstawowym zadaniem w obszarze turystyki jest modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej, zwiększenie standardu i rodzaju oferowanych usług oraz tworzenie markowych produktów turystycznych przyciągających turystów nie tylko z regionu opolskiego, ale również z kraju i z zagranicy. Należy podjąć działania umożliwiające wydłużenie sezonu, minimalizację wpływu niekorzystnych warunków pogodowych na ruch turystyczno - rekreacyjny oraz wypracowanie wspólnej oferty turystycznej regionu nysko - jesenickiego.
    Do jednych z najważniejszych zadań należy rozwój hotelowej bazy noclegowej w Nysie oraz nad Jeziorem Nyskim.
W realizacji działań należy dążyć do tego, aby Twierdza Nysa, Jezioro Nyskie oraz zabytki Nysy stanowiły atrakcje wyróżniające Gminę, a tym samym umożliwiały jej identyfikację
w turystyce międzynarodowej, tworząc tym samym nową, rozpoznawalną markę turystyczną.
    Istotną z punktu widzenia pozyskania turysty jest właściwa promocja przygotowanych produktów turystycznych alternatywnych dla poszczególnych grup klientów. Selekcja dotyczyć może oferty dla turysty zainteresowanego wyłącznie zwiedzaniem, zwiedzaniem z rekreacją oraz głównie wypoczynkiem aktywnym. Przygotowanie ofert turystycznych stwarza szansę dla aktywizacji rozwoju turystycznego z wykorzystaniem wskazanych mocnych stron gminy.

 1. Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie walorów przyrodniczych dla celów turystycznych.

    Cel strategiczny realizowany będzie poprzez następujące cele operacyjne:

 1. Rozwój systemu obszarów chronionych.
 2. Renowacja i adaptacja zabytków dla potrzeb turystyki.

    Rozpoznanie warunków przyrodniczych gminy daje szansę na ustanowienie i objęcie ochroną prawną następujących obszarów: zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Ujście Białej Głuchołaskiej”, oraz „Dolina Nysy”, użytek ekologiczny „Kamienieckie Łąki”, poszerzenie rezerwatu „Przełęk”, ostoję sieci Natura 2000 zimowisko nietoperzy oraz park kulturowo – przyrodniczy Twierdzy Nysa.
    Ochrona wskazanych zasobów przyrodniczych pozwoli z jednej strony na ich wypromowanie w zakresie możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, z drugiej zaś wprowadzenie zakazów, nakazów oraz ograniczeń skutkować powinno kontrolowanym rozwojem tych obszarów. Udostępnianie obszarów cennych przyrodniczo pozwoli na poszerzenie oferty turystycznej, warunkiem niezbędnym jednak jest uznanie i stosowanie zasad rozwoju zrównoważonego. Priorytetem winno być zatem zachowanie zasobów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń oraz ich udostępnianie w połączeniu z funkcją dydaktyczną.
    Podobną rolę do zasobów naturalnych środowiska dla rozwoju turystyki odgrywają zasoby dziedzictwa kulturowego. Za zasadę podstawową przy renowacji, konserwacji i adaptacji zabytków uznać należy konieczność zachowania i wyeksponowania cech świadczących o autentyczności zabytków. Przystosowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego może być realizowane zarówno w obrębie całych przestrzeni historycznych, jak i poprzez wskazywanie i promowanie niewielkich obiektów z wyeksponowaniem ich historii i towarzyszących ciekawych wydarzeń. Cele takie mogą być realizowane tematycznie poprzez przygotowanie szlaków, ich wypromowanie
i rzetelne oznakowanie, np. szlak Twierdza Nysa. Podobny rezultat można osiągnąć poprzez wyeksponowanie samodzielnych obiektów historycznych wyjątkowo cennych i niepowtarzalnych, np. Skarbiec Św. Jakuba. Stawiając za atut zasoby dziedzictwa kulturowego, istotną obok wypromowania gotowych produktów turystycznych, jest dbałość o detale zarówno w kształtowaniu przestrzeni historycznej, jak i jej wartości estetycznych. Kształtowanie wizerunku miasta historycznego winno odbywać się poprzez zagospodarowanie i utrzymanie zabudowy śródmieścia, z uwzględnieniem jako priorytetu wartości historycznych ponad wartości komercyjne. Dotyczy to zarówno działań możliwych do realizacji na szczeblu samorządu, jak i działań podejmowanych przez poszczególne podmioty działające w tym obszarze. Do zadań tych zaliczyć można: opracowanie i realizację koncepcji zagospodarowania Rynku z uwzględnieniem kolorystyki elewacji i obiektów małej architektury, zwiększenie nadzoru konserwatorskiego nad robotami budowlanymi, wykonywanymi przy zabytkach i jego otoczeniu.

     W oparciu o  Strategię Rozwoju Gminy Nysa Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie prowadzi działania promocyjne w kierunkach:

 1. Rozwój
  • współpraca z podmiotami gospodarczymi w podejmowaniu działań mających na celu promocję gospodarczą Nysy.
  • współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej terytorialnego w podejmowaniu działań promocyjnych.
 2. Turystyka
  • promocja rozwoju turystyki.
  • przygotowywanie i udział  w imprezach wystawienniczo - targowych w kraju i poza granicami, na bazie potencjału kulturowego, architektonicznego, turystycznego i gospodarczego Nysy.
  • przygotowywanie wydawnictw oraz innych materiałów reklamowo - informacyjnych promujących Nysę.

    Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Nysa Biuro Promocji  w działaniach promocyjnych wykorzystuje szanse leżące w:

 • rewitalizacji obiektów Twierdzy Nysa i utworzeniu Parku Kulturowo – Przyrodniczego,
 • wykorzystaniu walorów kulturowych Nysy, walorów przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Nyskiego i Otmuchowskiego,
 • rozwoju obszarów wiejskich,
 • rozwijaniu kontaktów krajowych i zagranicznych,
 • bliskim położeniu do autostrady A4,
 • rozwijaniu współpracy transgranicznej,
 • tworzeniu Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami,
 • wprowadzeniu atrakcyjnych produktów turystycznych w gminie,
 • rewitalizacji zabytków,
 • wykorzystaniu lobbingu celem budowy obwodnicy dla Nysy,
 • skanalizowaniu sołectw,
 • wzmacnianiu  rodzimego kapitału,
 • zagospodarowaniu podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • wzroście aktywności mieszkańców,
 • zapotrzebowaniu na usługi turystyczno  - rekreacyjne i produkty rolnictwa ekologicznego,
 • wzmocnieniu i rozwoju nyskiego ośrodka akademickiego,
 • wykorzystaniu środków europejskich wspierających MSP,
 • wykorzystaniu wysokiego poziomu wykształcenia młodych ludzi.


p.o.Kierownika Biura Promocji
Edyta Bednarska - Kolbiarz

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ