Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png861eb60db99589f630565fed98d7f757
bip4.png53997c4120e8594fd1b301f4afdad098
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg811b25aae96e3173b563d1d56ec2052e
baner bon wychowawczy.jpgb757b500bc060fab9cf0fedb93bed5b3
gprn.PNGef2f21e1fa841298a79712d131dab1c5
ppp2.png2298bd292d424ed88483432a8539b74e
gmina sprzedaje.jpg09a956483ffb26b7e0ba7aace727e12b
wies.PNG41380442cd447bc922345985b6e720ef
sty.PNG41662f1330647675ca2fe67c7c8cc3fc
budzet_obyw.png2242047d517e5a4890a47dd2b4bfe8ec
z.png666d031e98209b0565f1ed9ac0265a82
8.pngaf1b1141f0fff1a227d0c42a95a53165
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg3305c3fe6fd86ae96c93cec1ab8d7b61
ulgi_rodzina.png102c4124a6b3637bbdf70b92c935c647
baner zakładka.jpgf9d06b58645e318938557357dd9b4739
odpady.gif9f858d8f6737a630fe49bd90c1af4439
eko_harmonogram.png3e6c01cfed12a04d89582aff0bb25a3d
airly.PNG28930c4e41238b38e3404102937f8da0
mapa.png96271905e0b5f02437e7e6bcc843e066
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpgd5a53fe924580f16f2b2a56a9423a78d
mobil.png0aeb9002ae7f7bc0a1ff27f2bbacf7a3
rrr.png2d395531d3136535b3f37b205b0e613e
baner_partnerstwo.gife74aff3b1e3c1a1bda086b16fd53c37b
kultura.GIFcefc974468aee6376abc07b38f3cf9ab
dzielnicowy-baner-oryg.gif92b74525c1184bc39a8e829e84714ad1
schronisko_zwierzat.pngb924a1de0c0eb1be8ec22cf8fe1fbf62
orly.png4fc9e32676f1f2f3c7ee123571d3fd00
turniej poetycki baner.jpg875bc35e051e87f9b235e3a6bae7de81
baner.jpg9e61ec6a7af48dd4add52364b89577c7
przyroda_gmina_nysa_.png828bb80206e53d243720d4f69def4cf3
baner_220x120_naprawmyto.jpg580c50167344e7f14a59f38db53fd06b
Kierunki promocji
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem

     Działania Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004 - 2015 i jej misją "Gmina Nysa przestrzenią atrakcyjną dla inwestycji, zamieszkania i wypoczynku".

    Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Nysa priorytetowe działania w zakresie rozwoju  i promocji turystyki to:

 1. Rozwój bazy turystycznej.

    Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizacje następujących celów operacyjnych:

 1. Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej.
 2. Wykreowanie produktów turystycznych.

    Turystyka ma podstawy i możliwości dla coraz większego udziału w gospodarce Gminy. Jej rozwojowi towarzyszy realizacja ważnych celów społecznych, takich jak: tworzenie i przyrost miejsc pracy, wzrost dochodów mieszkańców, przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich, ochrona i propagowanie dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
    Obiekty turystyczne z zakresu dziedzictwa kulturowego charakteryzują się brakiem przygotowania do tworzenia dodatkowych dochodów oraz miejsc pracy.
    Podstawowym zadaniem w obszarze turystyki jest modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej, zwiększenie standardu i rodzaju oferowanych usług oraz tworzenie markowych produktów turystycznych przyciągających turystów nie tylko z regionu opolskiego, ale również z kraju i z zagranicy. Należy podjąć działania umożliwiające wydłużenie sezonu, minimalizację wpływu niekorzystnych warunków pogodowych na ruch turystyczno - rekreacyjny oraz wypracowanie wspólnej oferty turystycznej regionu nysko - jesenickiego.
    Do jednych z najważniejszych zadań należy rozwój hotelowej bazy noclegowej w Nysie oraz nad Jeziorem Nyskim.
W realizacji działań należy dążyć do tego, aby Twierdza Nysa, Jezioro Nyskie oraz zabytki Nysy stanowiły atrakcje wyróżniające Gminę, a tym samym umożliwiały jej identyfikację
w turystyce międzynarodowej, tworząc tym samym nową, rozpoznawalną markę turystyczną.
    Istotną z punktu widzenia pozyskania turysty jest właściwa promocja przygotowanych produktów turystycznych alternatywnych dla poszczególnych grup klientów. Selekcja dotyczyć może oferty dla turysty zainteresowanego wyłącznie zwiedzaniem, zwiedzaniem z rekreacją oraz głównie wypoczynkiem aktywnym. Przygotowanie ofert turystycznych stwarza szansę dla aktywizacji rozwoju turystycznego z wykorzystaniem wskazanych mocnych stron gminy.

 1. Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie walorów przyrodniczych dla celów turystycznych.

    Cel strategiczny realizowany będzie poprzez następujące cele operacyjne:

 1. Rozwój systemu obszarów chronionych.
 2. Renowacja i adaptacja zabytków dla potrzeb turystyki.

    Rozpoznanie warunków przyrodniczych gminy daje szansę na ustanowienie i objęcie ochroną prawną następujących obszarów: zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Ujście Białej Głuchołaskiej”, oraz „Dolina Nysy”, użytek ekologiczny „Kamienieckie Łąki”, poszerzenie rezerwatu „Przełęk”, ostoję sieci Natura 2000 zimowisko nietoperzy oraz park kulturowo – przyrodniczy Twierdzy Nysa.
    Ochrona wskazanych zasobów przyrodniczych pozwoli z jednej strony na ich wypromowanie w zakresie możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, z drugiej zaś wprowadzenie zakazów, nakazów oraz ograniczeń skutkować powinno kontrolowanym rozwojem tych obszarów. Udostępnianie obszarów cennych przyrodniczo pozwoli na poszerzenie oferty turystycznej, warunkiem niezbędnym jednak jest uznanie i stosowanie zasad rozwoju zrównoważonego. Priorytetem winno być zatem zachowanie zasobów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń oraz ich udostępnianie w połączeniu z funkcją dydaktyczną.
    Podobną rolę do zasobów naturalnych środowiska dla rozwoju turystyki odgrywają zasoby dziedzictwa kulturowego. Za zasadę podstawową przy renowacji, konserwacji i adaptacji zabytków uznać należy konieczność zachowania i wyeksponowania cech świadczących o autentyczności zabytków. Przystosowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego może być realizowane zarówno w obrębie całych przestrzeni historycznych, jak i poprzez wskazywanie i promowanie niewielkich obiektów z wyeksponowaniem ich historii i towarzyszących ciekawych wydarzeń. Cele takie mogą być realizowane tematycznie poprzez przygotowanie szlaków, ich wypromowanie
i rzetelne oznakowanie, np. szlak Twierdza Nysa. Podobny rezultat można osiągnąć poprzez wyeksponowanie samodzielnych obiektów historycznych wyjątkowo cennych i niepowtarzalnych, np. Skarbiec Św. Jakuba. Stawiając za atut zasoby dziedzictwa kulturowego, istotną obok wypromowania gotowych produktów turystycznych, jest dbałość o detale zarówno w kształtowaniu przestrzeni historycznej, jak i jej wartości estetycznych. Kształtowanie wizerunku miasta historycznego winno odbywać się poprzez zagospodarowanie i utrzymanie zabudowy śródmieścia, z uwzględnieniem jako priorytetu wartości historycznych ponad wartości komercyjne. Dotyczy to zarówno działań możliwych do realizacji na szczeblu samorządu, jak i działań podejmowanych przez poszczególne podmioty działające w tym obszarze. Do zadań tych zaliczyć można: opracowanie i realizację koncepcji zagospodarowania Rynku z uwzględnieniem kolorystyki elewacji i obiektów małej architektury, zwiększenie nadzoru konserwatorskiego nad robotami budowlanymi, wykonywanymi przy zabytkach i jego otoczeniu.

     W oparciu o  Strategię Rozwoju Gminy Nysa Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie prowadzi działania promocyjne w kierunkach:

 1. Rozwój
  • współpraca z podmiotami gospodarczymi w podejmowaniu działań mających na celu promocję gospodarczą Nysy.
  • współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej terytorialnego w podejmowaniu działań promocyjnych.
 2. Turystyka
  • promocja rozwoju turystyki.
  • przygotowywanie i udział  w imprezach wystawienniczo - targowych w kraju i poza granicami, na bazie potencjału kulturowego, architektonicznego, turystycznego i gospodarczego Nysy.
  • przygotowywanie wydawnictw oraz innych materiałów reklamowo - informacyjnych promujących Nysę.

    Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Nysa Biuro Promocji  w działaniach promocyjnych wykorzystuje szanse leżące w:

 • rewitalizacji obiektów Twierdzy Nysa i utworzeniu Parku Kulturowo – Przyrodniczego,
 • wykorzystaniu walorów kulturowych Nysy, walorów przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Nyskiego i Otmuchowskiego,
 • rozwoju obszarów wiejskich,
 • rozwijaniu kontaktów krajowych i zagranicznych,
 • bliskim położeniu do autostrady A4,
 • rozwijaniu współpracy transgranicznej,
 • tworzeniu Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami,
 • wprowadzeniu atrakcyjnych produktów turystycznych w gminie,
 • rewitalizacji zabytków,
 • wykorzystaniu lobbingu celem budowy obwodnicy dla Nysy,
 • skanalizowaniu sołectw,
 • wzmacnianiu  rodzimego kapitału,
 • zagospodarowaniu podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • wzroście aktywności mieszkańców,
 • zapotrzebowaniu na usługi turystyczno  - rekreacyjne i produkty rolnictwa ekologicznego,
 • wzmocnieniu i rozwoju nyskiego ośrodka akademickiego,
 • wykorzystaniu środków europejskich wspierających MSP,
 • wykorzystaniu wysokiego poziomu wykształcenia młodych ludzi.


p.o.Kierownika Biura Promocji
Edyta Bednarska - Kolbiarz

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ