Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pngb92f8b25477e12b9e3ee2e9ee1f7e575
bip4.png8e24ec284236170dc5ead4dc16d20fcb
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg06e4d02d6c0a02936ee4f2d17e01d19e
baner bon wychowawczy.jpg458fd7cf877659495ad4f8198fcf4392
gprn.PNG153f13aab3d3567a07ec574e292c1727
ppp2.png653aa50c2630bff4eb3a10fc7ad50c27
gmina sprzedaje.jpg17e6d2ca3b1d849f1f54d98e5705fd0d
wies.PNG90109d3de87754e3be9672c857cfdac5
sty.PNG7bb653c550d22567c704c43c66df6a40
budzet_obyw.png4b83d1a1368b9712e5366d5eab5c54f4
z.pngcce8ff0ee2c7d2f310d707f9f5402ee8
8.png85b9045353d03260b72c1e35f3942cb9
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg8e3327d2c37d2a9a58c6ec44e1b46470
ulgi_rodzina.png0ccd409f4ba4df14087c2026eb3f114b
baner zakładka.jpga3a0d72e1ceb820bb814966c450d9a6c
odpady.gifb8bb857ecb1f605c6e5f6e5370cbb048
eko_harmonogram.png3be2fd358461350214f8580f41e179f0
airly.PNGa4387a923a89aefe659b4a6bde6084b6
mapa.png026f4e53defcdaf147bf7e8d6820f9ad
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg9a475d44cf9ec1c3d0d46a82133a7d30
mobil.png163414fc72fca240af54dae951c1f58c
rrr.png16140fe73a70752280b1effbb469539c
baner_partnerstwo.gif1c30e84cb718262c6c668cdb24396306
kultura.GIFf06366e61ea7bab4931a0cfabae88eb1
dzielnicowy-baner-oryg.gifc25f99242c6121bd3cb31775938e3fdd
schronisko_zwierzat.pngc832d6b2762014e648d075c73cdf9143
orly.pnga1f54a58a4b9a17e93fc1364ef854c42
turniej poetycki baner.jpg095ec7d042b48e95c3ac5693caebc5ec
baner.jpgec39a606fc14f7c4abf0604af20050b9
przyroda_gmina_nysa_.pngc4a336f905646dc9d8c3af8ccf07bd01
baner_220x120_naprawmyto.jpg75526b70ff87cb35fbf6603b41b8fa13
Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
Dodano: 29-09-2015  | Łukasz Burmiński
Wyślij link mailem

§ 1.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Nysy na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, ze zm.).


§ 2.


1. Rada obraduje i pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest przez Burmistrza Nysy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów: przewodniczącego i sekretarza - spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, natomiast wiceprzewodniczącego - spośród przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie i Burmistrza Nysy.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

5. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.


§ 3.


1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2.Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.
3.Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady.
4.Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5.Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności członków.

§4.


Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

§5.


Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Inkubator Organizacji Społecznych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ