Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png4856cf2108e35f1a66967b38cf9c0522
bip4.png7c9725962d5934c35a78e1c11996d51a
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg776cfdad862759aa3916fe6d686627eb
baner bon wychowawczy.jpg059fde471c4c69d5b4f133e79b6256f1
gprn.PNGe96945d4e4c29156062abb707c5bf13b
ppp2.png89023a9b20c5da62ab70a45afe784399
gmina sprzedaje.jpg3a2009be50ef71bfc954480aa4e30601
wies.PNG0a2ffbad2235d876eda27fa6a8b1fd2b
sty.PNG05ed0fed9a598f2968a95f5d8195fe77
budzet_obyw.png0f432f8911b7934468979b81319ca561
z.pngf9c3d7f4f241a11e057fd05f2b1dde38
8.png83fb6f5e017774e14886089fadd4caae
Tryton Nyski XX baner do menu.jpgeb25975a2d733116c776770e9732e682
ulgi_rodzina.png70eb280ee2b22b635fa43bb7c920307a
baner zakładka.jpg53bd35da4b380510b8da4aebed0d2342
odpady.gifa424e0ff30c7cb3a1927f302d974a352
eko_harmonogram.png1bca31f3708b2c537414f3e6fda7c16f
airly.PNGa7ed27c386937e8effce3dcd8042f0a0
mapa.pngdf00d832f5ca625e66bd143d37999aac
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpgc92612543fa72c684e148f0e7e703eb5
mobil.pngbd35b16ba149216530b0c85514026e11
rrr.png05c2a5d3bef7c4adf6f51563d9de1a65
baner_partnerstwo.gif154027da5a5c69c20cfcae3e12ee02bf
kultura.GIF14953a8c138571ef14a5d64e2fee9cd8
dzielnicowy-baner-oryg.gife096bf1a2473f286b60ebba1f49f52b0
schronisko_zwierzat.png2ce632eb9a8ee6ce1b1a7238b5c8952c
orly.png94f096da9e2497b2d0f1040b421fc15e
turniej poetycki baner.jpgf11570cfb75e041dfca889b48f359e6f
baner.jpg8e5a5c9c8075506b4d4d591084249e9a
przyroda_gmina_nysa_.png4f720c3b1b5acd9afdaf8d0660e9a9b0
baner_220x120_naprawmyto.jpg34c3eca4319f9c590fa7b55f7683ac8d
Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
Dodano: 29-09-2015  | Łukasz Burmiński
Wyślij link mailem

§ 1.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Nysy na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, ze zm.).


§ 2.


1. Rada obraduje i pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest przez Burmistrza Nysy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów: przewodniczącego i sekretarza - spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, natomiast wiceprzewodniczącego - spośród przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie i Burmistrza Nysy.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

5. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.


§ 3.


1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2.Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.
3.Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady.
4.Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5.Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności członków.

§4.


Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

§5.


Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Inkubator Organizacji Społecznych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ