Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png6a9b568bee4aeb1b9126367e01f1b7e6
bip4.pngddc0a30b815c91b30c00d3011fce60ba
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg16189bc7d45153d5e00e2c21a73abfd9
baner bon wychowawczy.jpg34bcaba1bcb5343e473ab33517a0c1df
gprn.PNG9115748a7dd1b81a9c923a6f1cb078ee
ppp2.png7f439e3e3ac30893a27ffd4307c9020d
gmina sprzedaje.jpgc2910a49e4a4edb7d138fc7de9b83b9c
wies.PNGed17486dd6e89fd815a4a557e3e1cf5e
sty.PNGcbef8d9f89df5bcaa6c2e252a4f27c15
budzet_obyw.pngd2dd61418b8e991f995b11d745cb30cd
z.png8efcf2c6fbcb679cce8dfc1b4d23c491
8.pngb7d7f6e66a836fb1686570c215e74e9c
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg74edd8fb6e6cb3684ba7ed7a7b2483cd
ulgi_rodzina.pngae35da6afeabb767564031f88ac239c1
baner zakładka.jpgfa933e4c48baa59b9a535361b2a3a07b
odpady.gif0d036d6ef85753f62f9f9da111498dc1
eko_harmonogram.pngb9c8eccf837d3bbf6e3d06f864a4f732
airly.PNG7a1aa58ff90a813df5391dcee7df4424
mapa.pngebe00095faa84f25e81cd91eccc61c6d
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg80bd536804f665ad7d7b23a2b051f6a0
mobil.png33fe90d36c59e4d7f5d4807c2313f72f
rrr.png2cb1900caa38cb88b58c86219602cab9
baner_partnerstwo.gif58563f20a6abfd3a1789b1f54e2ac563
kultura.GIFb73d552daa5c242242081173241d3415
dzielnicowy-baner-oryg.gif97bac846f32a2a5fa8e0d340c16f04d0
schronisko_zwierzat.png83cfc348f17d8cbd2b992c37d7b3ea25
orly.pngb6e1c815ca9706c1ea0bf528e993dfc6
turniej poetycki baner.jpga619bc907a6412536ad5fbb6e7df3ddd
baner.jpg65fef540b66cbf3c44fb2837ddaca811
przyroda_gmina_nysa_.pngebab0a17178eb29284e49b3a989f4a3a
baner_220x120_naprawmyto.jpgebaa2c558118ef769fdd9f92fb54782c
Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
Dodano: 29-09-2015  | Łukasz Burmiński
Wyślij link mailem

§ 1.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Nysy na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, ze zm.).


§ 2.


1. Rada obraduje i pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest przez Burmistrza Nysy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów: przewodniczącego i sekretarza - spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, natomiast wiceprzewodniczącego - spośród przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie i Burmistrza Nysy.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

5. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.


§ 3.


1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2.Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.
3.Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady.
4.Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5.Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności członków.

§4.


Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

§5.


Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Inkubator Organizacji Społecznych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ