Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pngf2c4919f16cb2dc508f5483a6e32afd7
bip4.pngcce65c009b29854f526d433dc23ea8d5
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpgad93af8d398141d0d53c1dc502a3c695
baner bon wychowawczy.jpgaac1babec53487fde7c2b2b1547df2e3
gprn.PNGea91ce59c9c833856c1058e62c0eff5c
ppp2.pngbaf86260c770b55a18dde5ab5a1743cb
gmina sprzedaje.jpg5065b566382748dce9a50c915b9251ce
wies.PNGceca375a19477d283e10bfdb50b73831
sty.PNGa3370f0fac29149d3e3685861eadfe56
budzet_obyw.png3e6e87af7f0a5f197606843cf8d21304
z.pngce2879c2bf7fcbf373e7d01f6f08b46d
8.pngc857f2096f51208f47c9eee9d948d5c0
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg536eab00e03618cf77732808bb7b57ec
ulgi_rodzina.pngea5a8499d47babcc2d7df58f85a0933c
baner zakładka.jpg7c0e0955b1d65c7e0944035cf88703aa
odpady.gif92d88b4c32c30b9d76d86cae0f5531ca
eko_harmonogram.png5c2b1b1b0c2c0aa4547cf3e0860590ec
airly.PNGeb8fbd4c9240c37ea5b4fd69d79a2e16
mapa.pngc3d4fba5bad33582ecaf3b97a934cb21
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg6babe5a2b1516982aef24347e8892f11
mobil.png4bac4da27b7c637cf5b623510a9fad40
rrr.png8b1ac0e26e35d0db0fd8692575be9e01
baner_partnerstwo.gif084bb27c49506da7445f07fcd6a72952
kultura.GIF052724a6e20e263f6b5857efd8f84902
dzielnicowy-baner-oryg.gif49890924c15c2ae9726b83a8f57634b8
schronisko_zwierzat.pngf8ff1f7489265326acff220011d54db4
orly.pnga201183c2e19bceafaeab48a629feb78
turniej poetycki baner.jpg21f93b4281386be03766051868412708
baner.jpg3ca9924185dc6b85fbb57ea44acb38c9
przyroda_gmina_nysa_.pngddecf2dd75dc639c8e9fb0c2ebcbd340
baner_220x120_naprawmyto.jpgd209715aaff2a0f0a0c211f5d3fd57bc
Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
Dodano: 29-09-2015  | Łukasz Burmiński
Wyślij link mailem

§ 1.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Nysy na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, ze zm.).


§ 2.


1. Rada obraduje i pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest przez Burmistrza Nysy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów: przewodniczącego i sekretarza - spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, natomiast wiceprzewodniczącego - spośród przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie i Burmistrza Nysy.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

5. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.


§ 3.


1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2.Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.
3.Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady.
4.Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5.Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności członków.

§4.


Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

§5.


Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Inkubator Organizacji Społecznych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ