Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png9de906980b1635e0c0a600e9e137e956
bip4.pngb5b369f992931440fdbeaab477a3a970
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg8d94622305bb239f864c445692033484
baner bon wychowawczy.jpgfd01fb1d9960910d4ab327b8459a00ed
gprn.PNG42c829e50d311f702fdd4e6ddd4240b1
ppp2.png574fc24d66643ef4bcb94c9841c112d3
gmina sprzedaje.jpg8cb2fd417bf52b318a2ba2b8082dd590
wies.PNG900867f557a26297f7ebb1c983c59b24
sty.PNG68c8b576bbbd6e0841b4918b371a437e
budzet_obyw.pngdb9ae7ea60ddb03202176eaa985dee23
z.pngd3e72a95f4065287b1f282a2c79189cc
8.png42933bfc7a60f0957ef64a877ad2786f
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg621f04cdf594913c2d631602b1e4c234
ulgi_rodzina.png72d582e166a9c72b3e904d7e27ad3bd3
baner zakładka.jpga2489b32b8f08cbd84d3d05da0a4db01
odpady.gif4596f33d00c898fc7b3b42773f97bc1d
eko_harmonogram.png40dbd89d9119f1153b919b2601c8bc59
airly.PNG432d147a89278a71ad76ab1e7c3f7801
mapa.pngd3d633c2742df2213c901c3063f13d66
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpgd6b9b2a5856988ca3ea33832cff3420f
mobil.pngaa2e7322d23be35960e3bc2be6a9cd31
rrr.png53ac24c0563bdb05a0fdf351e087a2ed
baner_partnerstwo.gif2fa822c7d6ff0eef8377c4f8e93bc7e0
kultura.GIF8a2df0bdfbfeeb3b41eab10d218d2693
dzielnicowy-baner-oryg.gif36cce2ce10b708d732f77790290298f3
schronisko_zwierzat.png79be2dbbeeb2999c3265b8d13fa92659
orly.png1c90a037e74ac6e876334c19c94b2f36
turniej poetycki baner.jpg2d5e2c20c0bb0cf6089d26e3cea04bb4
baner.jpgbb08a2a11e7311abd137f4e70d7905d4
przyroda_gmina_nysa_.png210cc20de30662a3d996e1ab014c8bed
baner_220x120_naprawmyto.jpg1e2bc00b6c67810eb2eece8713256a47
Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
Dodano: 29-09-2015  | Łukasz Burmiński
Wyślij link mailem

§ 1.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Nysy na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, ze zm.).


§ 2.


1. Rada obraduje i pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest przez Burmistrza Nysy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów: przewodniczącego i sekretarza - spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, natomiast wiceprzewodniczącego - spośród przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie i Burmistrza Nysy.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

5. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.


§ 3.


1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2.Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.
3.Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady.
4.Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5.Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności członków.

§4.


Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

§5.


Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Inkubator Organizacji Społecznych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ