Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pngaad3be7a6d274f98d71d3c2598b4a02f
bip4.pngb51928030e764715f1b2d0dbb529a6f0
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpgcb2359bdcb7c46f9a0560f0114f99f82
baner bon wychowawczy.jpgb0bf2027c75737d1f5141c74b0447182
gprn.PNG03bd5d19f75c82c220b1f870c6a11d60
ppp2.pngc0838b92cea6028f144b625a85611341
gmina sprzedaje.jpg830c08cf0303ea662b16e3168703be16
wies.PNGf880b4aa6d77786140a360792ca45259
sty.PNGac383768bd9189a26841d0558e627092
budzet_obyw.pngeb5070ab0e6061d1bc254842249fd843
z.pngb0d9f7e2a78d845724a897059aa548d2
8.png68c5924e0782d6c8643fc44827dbebf3
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg91bec81dc977ccc0e484daa6dc03e50a
ulgi_rodzina.png84ca2af2db5a10cdfbd39f1b30f01ce9
baner zakładka.jpgb325eced99de3959cbe223121e2b8b61
odpady.gifeed6bbc3a5249554d11a470adbc24798
eko_harmonogram.png7e255059bca1abf9fcb5e03a60a81015
airly.PNGda83fe142f81dfee0ed39508f7b0b2f0
mapa.pngff085f389492a6b7aa3a237d64763baa
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg947cd0bec2c8bedc21657b762c1edd1d
mobil.png38429098e43068d879c3dc72429c8f8a
rrr.pngd3d30fcbbdb8e3c9bf70200f18d9bf9a
baner_partnerstwo.gifa3d29180642b56305e8b0faed1f067a7
kultura.GIFf67727257bd921ff06586a2d68d0584f
dzielnicowy-baner-oryg.gif6ce349212b0850453fce3cb5988a2c30
schronisko_zwierzat.png68f807fb8015e560fd5a84b0739c144d
orly.png6ff8b579792ee1e6cbdca164b8ee3143
turniej poetycki baner.jpgf5df5e34696bd2bb5e6a8b87d03e9de8
baner.jpgd94b3fce61876a1fb4d43dece49fe249
przyroda_gmina_nysa_.pnga27d314c8dc53f91d362d3a6dadd30f1
baner_220x120_naprawmyto.jpg7645b6e046280dcf2ec992fb7fb3b4a8
Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
Dodano: 29-09-2015  | Łukasz Burmiński
Wyślij link mailem

§ 1.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Nysy na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, ze zm.).


§ 2.


1. Rada obraduje i pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest przez Burmistrza Nysy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów: przewodniczącego i sekretarza - spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, natomiast wiceprzewodniczącego - spośród przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie i Burmistrza Nysy.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

5. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.


§ 3.


1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2.Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.
3.Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady.
4.Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5.Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności członków.

§4.


Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

§5.


Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Inkubator Organizacji Społecznych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ