Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png3c5e92bf6ba1f602edbbe9e9ca3eb93f
bip4.png9ac53f828c02b66c69ce3f59b586d5f1
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg8651247003d24404d2cfb7ed48c5a935
baner bon wychowawczy.jpg613f54a08fd1b404b93e9ac037a188ac
gprn.PNG71266c09c35d50a285c28ff96b4999da
ppp2.png6f2162770c1738837f2e587e07fbb993
gmina sprzedaje.jpg3a6634da9c49efcc207230c14c21a0a5
wies.PNG0118542442e66a175d9a00063e983bf9
sty.PNG12408a06778d961ef46766c700d3f9d7
budzet_obyw.png31fffea804d32bb0cde93d08b7e8a77f
z.png64a2fdb5125cb91ee3777045279ec7bd
8.pngc71a3dc2b51515549b53adb3c1b41b5a
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg7cc0cd8a14c4f7ff6d38174b28ef145e
ulgi_rodzina.pnga785bc7f736865956030f152c457c3c8
baner zakładka.jpg5d7498389714b54c492a23f03fb385c5
odpady.gif5965dd9e03fa2bca125a52e6f3d5ce7b
eko_harmonogram.png98c6ff15517b0255dcd913f3e564b72a
airly.PNG51d64d6bb5407c474c2dfb97ebaabe37
mapa.pnga0ea6725fb785f03f08014f85f46ab73
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpgfad2c3e9244baab79a755548da58445a
mobil.png9c25a816721de3e7d7ae31406169955e
rrr.png346f1febc9caf41832cbc61701c521f1
baner_partnerstwo.gif5a776faac899f4c23a62bbe8b3e246e0
kultura.GIF97f90ef884c32a8baa41757b1c928b49
dzielnicowy-baner-oryg.gifaa4801564e9cad59c733cffd50f1c750
schronisko_zwierzat.png5a2b07abcc4824ffc2ef34229730377c
orly.png9567b2bdd3c8b9985e4b2e0115a885de
turniej poetycki baner.jpgd6d28792a39d804398d2f983358bb4ae
baner.jpgc941beda986a81663d3699d4e0978a5d
przyroda_gmina_nysa_.pngc304d0638969f8d073a8193c09b9ea82
baner_220x120_naprawmyto.jpg98ea96e2cf900f9326ca3302ff079948
Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
Dodano: 29-09-2015  | Łukasz Burmiński
Wyślij link mailem

§ 1.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Nysy na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, ze zm.).


§ 2.


1. Rada obraduje i pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest przez Burmistrza Nysy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów: przewodniczącego i sekretarza - spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, natomiast wiceprzewodniczącego - spośród przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie i Burmistrza Nysy.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

5. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.


§ 3.


1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2.Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.
3.Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady.
4.Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5.Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności członków.

§4.


Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

§5.


Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Inkubator Organizacji Społecznych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ