Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png0df92a8e79b1b1b348b4c1aafc7050e9
bip4.pngec38f911073962af1f5c33e15b6c9419
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg20c816cf3f821601dd88f5abf66db37b
baner bon wychowawczy.jpg6122ee8b2e6076d9963317e693cada08
gprn.PNG3986d91765c0df9235090ef149e8daff
ppp2.png752c7aabd428bea408736fbf6cfa2257
gmina sprzedaje.jpg4c82b68e25c40d263500c3cc40601f95
wies.PNGb1ea459885ff6827fd8d83b1ebb6e825
sty.PNG2dd38f7d7aa505eddae051f4a162dd4c
budzet_obyw.pngc4c28999c17598049628510997a76a5a
z.png2a7f775c07c4bc31e5ee8e6fc80eac81
8.png6d0cb5f83281215e789d074ebb15dd93
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg1a4782aaf9587f88de4fb3fcd944a334
ulgi_rodzina.png677fdcdd0ffb5ea0812b7209cfe1344d
baner zakładka.jpg70646c1edadfdac54743fd2f15e26659
odpady.gifc3c04da11146f15cd7949b49ab175185
eko_harmonogram.pngad7e607dc693a245a8d54dae028e5c1d
airly.PNG9fd1191d8cf58c2c4ba3fd65f1b0f8d0
mapa.png234af3d80028a1bc6c70ce4d1da59bab
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg0730129f76fd75469521dd45794c8e68
mobil.png4e07e4883c4e658427372e0a4e6c1076
rrr.pngf76495482016babdf069b02e06a8a1e7
baner_partnerstwo.gif3b2923da977286bea11e1439859d4de0
kultura.GIFbcaeb7a9ef37d58e6230667ac9b17ab9
dzielnicowy-baner-oryg.gif81143df695acc124ad6810f51d62fb85
schronisko_zwierzat.pngba18da3c9ca165fafd6f1b820dd48bef
orly.png782e4c862e59c2c3d7579e3d8baf0dae
turniej poetycki baner.jpgec3e23ba99ef34764407a9c189ff83d7
baner.jpg596427ed124ee3e854a8129a6aba906b
przyroda_gmina_nysa_.png7a1c549208979a002eea135a864709d5
baner_220x120_naprawmyto.jpgebc851d0d498af2462f53dbaa16d8ec8
ORGANIZACJE KOMBATANCKIE
Dodano: 26-10-2016  | Artur Pieczarka
Wyślij link mailem

WYKAZ ORGANIZACJI KOMBATANCKICH W GMINIE NYSA

 

 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Miejsko-Gminny w Nysie

48-300 Nysa

ul. Ogrodowa 4
(parter budynku Nyskiego Zarządu Nieruchomości)
Godziny urzędowania:  piątek w godzinach 10.00 - 12.00

Telefon do Prezesa (prywatny)   077/ 435 88 36


 1. Antoni Jedynak               -   Prezes
 2. Bohdan Bełtowski           -    Z-ca Prezesa
 3. Jan Noga                        -    Sekretarz
 4. Izabela Ostrowska         -    Skarbnik
 5. Henryk Wojczyszyn        -     członek
 6. Władysław Kloc               -    członek
 7. Felicja Jaremczuk            -    członek
 8. Bożena Rak                     -    członek
 9. Ryszard Bolesławski        -    członek

Związek jest organizacją kombatancką o charakterze środowiskowym, zrzeszającym obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny  w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

Celem  Związku jest:

 • kształtowanie aktywnych postaw dla dobra Ojczyzny,
 • otaczanie opieką członków związku i pozostałych po nich wdów i wdowców,
 • popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych,
 •  czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich,
 • działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej,
 • umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą,
 • współpraca z innymi organizacjami kombatanckimi i urzędami
 • spotkania okolicznościowe z młodzieżą szkolną i zrzeszoną w organizacjach harcerskich.

 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich

 

Zarząd Oddziału

ul. Moniuszki 5                                                                         

48-300 Nysa

Godziny urzędowania:

Środa w godzinach  od 16.00 -18.00


Zarząd Główny TML i KPW mieści się we Wrocławiu, ul. Kościuszki 38

Telefony kontaktowe: prezes- 077 / 4332345, skarbnik- 077 / 4334446


Skład Zarząd Oddziału w Nysie:
 1. Romuald Kotowski         -    Prezes
 2. Maria Klockowska            -    Z-ca Prezesa
 3. Leopolda Kasperek          -    Sekretarz
 4. Maria Wojciechowska       -    Skarbnik

 

Członkowie Zarządu:

- Janina Hordyj  - członek

- Władysław Kogut - członek

- Jerzy Korenda - członek

- Janusz Ratyński - członek

- Janina Stadnik - członek

- Łukasz Wylęgała - członek

- Kazimiera Zagrodzka - członek

 

Komisja Rewizyjna:

- Wincenty Jakubowski - Przewodniczący

- Stanisława Drylewska - członek

- Maria Kempa - członek

 

Komisja Sądu Koleżeńskiego:

- Maria Barbara Hetnał - Przewodnicząca

- Wanda Grajewska - członek

- Janina Johnson - członek

 

Statutowa działalność Towarzystwa obejmuje:

 • zrzeszanie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne i kulturowe Lwowa oaz Kresów Południowo –Wschodnich dla podtrzymania stosunków koleżeńskich oraz udzielania wzajemnej pomocy.
 • upowszechnianie prawdy o dziejach Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich. oraz pielęgnowanie dorobku historycznego tych ziem, jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczpospolitej Polskiej,
 • gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o Lwowie i Kresach w wydawnictwach Towarzystwa, w działalności odczytowej itp.
 • organizowanie uroczystości i obchodów rocznicowych upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski, Lwowa i Kresów,
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do ratowania i ochrony pamiątek i zabytków Lwowa i Kresów,
 • wspieranie działalności popularyzatorskiej i naukowej odnoszącej się do Kresów Południowo- Wschodnich,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy pozostałym we Lwowie i na kresach Polakom  i organizacjom społecznym,
 • współpraca z organizacjami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno - oświatowymi oraz ośrodkami masowego przekazu zainteresowanymi  działalnością Towarzystwa,
 • obejmowanie opieką i pomocą dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego, zamieszkałych na byłych Kresach, przybliżanie im historii i kultury kraju ojczystego.

 

 

 

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Powiatowy w Nysie

 

ul. Bolesława Prusa 14

48-303 Nysa

email: zzwp@zzwp.nysa.pl

tel. +48 694 957 702

www.zzwp.nysa.pl

Godziny urzędowania poniedziałek od godz. 10.00 do 12.00SKŁAD ZARZĄDU X KADENCJI
ppłk dypl.rez. Krzysztof Wilczek                       - Prezes

kpt.rez.inż. Tadeusz Zacharski                           - Wiceprezes

mjr rez. Władysław Wojtyła                                - Wiceprezes

mjr w st.spocz. Artur Nowak                              - Sekretarz

chor.sztab.w st.spocz. Henryk Rojek                  - Skarbnik

ppłk w st.spocz.mgr inż. Jan Korczyński           - Członek

mjr rez.mgr Andrzej Przystalski                          - Członek

mjr w st.spocz. mgr Stanisław Krupka               - Prezes Honorowy


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

mjr w st.spocz. Bogusław Bugaj

Członek

st.chor.sztab w st.spocz. Kazimierz Gawlik

Członek

st.chor.sztab.w st.spocz. Kazimierz Obartuch

 

Udział członków Koła we władzach związkowych wyższych szczebli:

ppłk dypl.rez. Krzysztof Wilczek - Członek Zarządu Wojewódzkiego. 

mjr w st.spocz. Stanisław Krupka - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego.


Cele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • obrona czci, honoru i godności polskiego żołnierza,
 • utrzymywanie ścisłej więzi z Siłami Zbrojnymi RP,
 • kultywowanie w środowisku członków związku oraz wśród społeczeństwa, tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego oraz promowanie powojennej, pokojowej żołnierskiej służby Ojczyźnie,
 • organizowanie pomocy materialnej i zdrowotnej dla potrzebujących emerytów i rencistów wojskowych,
 • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 • udzielenie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych ze środowiska emerytów i rencistów wojskowych,
 • współpraca z władzami samorządowymi Gminy i Powiatu.

 

 

 

Związek Sybiraków Koło Ziemi Nyskiej

ul. Grodzka 7

48-300 Nysa

Tel. 077 / 4332079                                                      

Godziny urzędowania:

Środy od 14.00 -16.00

 
Prezesem  Koła jest Teresa Sajan, Zastępcą: Józefa Szczelina, Sekretarzem: Anna Sławecka Skarbnikiem: Krystyna Pinkiewicz  - żona Sybiraka,  Członkami: Ryszard Górnicki, Zofia Kundel.

Związek Sybiraków powstał w 1928r. Członkiem ówczesnego Związku był Józef Piłsudski.  W roku 1989 został reaktywowany Związek Sybiraków i w tymże roku powstało w Nysie Koło Związku Sybiraków. Obecnie Koło liczy 215 osób i zasięgiem swym obejmuje powiat nyski. Koło utrzymuje stały kontakt z I Liceum Ogólnokształcącym „Carolinum” w Nysie , Szkołą Podstawową Nr 3 w Nysie   w formie spotkań podczas których przekazują młodzieży prawdziwą, niekłamaną historię przeżyć  i gehennę Sybiru.

W Muzeum w Nysie zorganizowane były dwie wystawy sybirackie, na których eksponatami były przedmioty z zesłania m.in. różaniec wykonany z chleba, kuferek zbity z desek, kufajka, zdjęcia i inne dokumenty.

Związek Sybiraków otacza swoich członków szeroką opieką socjalną, pomagając w każdej życiowej potrzebie. Wszyscy przeżyli gehennę Sybiru, głód, poniewierkę i upokorzenie.

Znaki pomięci to: Sztandar Koła wykonany w 1992 r., poświęcony przez Biskupa Adamiuka, most „Pamięci Sybiraków 2” w Nysie przy ul. Prudnickiej i tablica pamiątkowa na dzwonnicy Bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki  w Nysie wmurowana w 2003r.Sybiracy zapraszają harcerzy, szkoły i sympatyków do współpracy.

 

Związek Inwalidów Wojennych RP. Zarząd Oddziału w Nysie

48-300 Nysa

ul. Torowa

Godziny Urzędowania:

wtorek w godzinach 10.00 -12.00

tel. kontaktowy: 77 435 96 16  lub  661 822 100

 

 Skład Zarządu

 

 

Janina Ziemnik – Prezes
Aleksander Chomiczuk – Z-ca Prezesa
Wiesława Górnicka – członek Komisji Socjalnej
Tadeusz Kraczek – Skarbnik
Jadwiga Wesołowska – Sekretarz
Stanisław Kloc – członek

 

Związek Inwalidów Wojennych RP to najstarsza organizacja kombatancka w kraju i jedna najstarsza na świecie. Został powołana w 1919 roku jako ogólnopolski Związek zrzeszający  inwalidów wojennych.
W okresie okupacji  hitlerowskiej działał  w konspiracji pomagając strukturom podziemnego państwa polskiego.

Związek Inwalidów Wojennych realizuje statutowe cele i zadania, a w szczególności:

1. Reprezentuje interesy inwalidów wojennych oraz osób represjonowanych wobec organów władzy administracji rządowej, samorządu terytorialnego.

2. Rozwija koleżeńską przyjaźń i więzi związkowe.

3. W swoje szeregi przyjmuje wszystkich o statusie inwalidy wojennego a także osoby represjonowane, mające status inwalidy wojennego.

4. Kontynuuje tradycje zrzeszenia członków podopiecznych tj. wdów, wdowców po zmarłych inwalidach wojennych oraz po zmarłych osobach represjonowanych, zapewniając im koleżeńską pomoc i opiekę.

5. Zapewniania inwalidom wojennym i osobom represjonowanym należyty szacunek i honor  oraz pomoc i opiekę.

6. Przyznaje uprawnienia ustawowe.

7. Organizuje uroczystości okolicznościowe a także uroczystości dotyczące osoby represjonowane, będące ofiarami hitlerowskich obozów zagłady.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ