Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pnga47f342f19337d7ced566f06aaabded6
bip4.pngedf8e8054492bd0408601f15c8aa5fb7
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg089eb2260e9fc3dc9a5b5313c23055dd
baner bon wychowawczy.jpg5eafb288510ec6a1af809d086f873b01
gprn.PNGd6f0cee113a0a6aa08605109212e1314
ppp2.pngc9752abff20770f931b33bc635d06d2f
gmina sprzedaje.jpgde89381112417bbba00aa8f0cc71f103
wies.PNGd4d735509207e4990d3c7a7e9d91266c
sty.PNG18f566b047ac5f762b39c650613f3936
budzet_obyw.pngaefb1bef43d982da07791ab7486e2657
z.pngac3d3a541e5556afa83d5b2829cbab28
8.png2db43d432bde78941d8d084072b4dcba
Tryton Nyski XX baner do menu.jpgfc25d0269d92022b0b07cc10a3ed6b86
ulgi_rodzina.png97c09051c9235ba9066b2934fdd72b70
baner zakładka.jpge6b026b0cb3e98bba8f644c16e9a8635
odpady.gifa9cd095d55ab4300c29cd66748abdc41
eko_harmonogram.pngbdcdc2737f4fe5e72c421448d6c7e72f
airly.PNGf1e8f95bf3f2cf8bcc0d7e75a2fbfa6a
mapa.pngce23fbe818eb019ef8975a9508e7f8e5
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg87b6a9d742297ae715f018940d684c1e
mobil.png0ddd15814bf5cdd46d44a7ea5fa6fed3
rrr.pngd6d92ba7ab5bd4508c3f9e535a12c8b4
baner_partnerstwo.gif2b51b859fd8749944b6c0f61aa3fa77a
kultura.GIFceb41e41e9e019228ad670e48409cf56
dzielnicowy-baner-oryg.gif598641fbd3cb6fa6740e5efa0cd05480
schronisko_zwierzat.png06e952fd4cfa1ad9fdc790b0f5e7d1c0
orly.png04c5f38db4ea1b52d95689157b05941d
turniej poetycki baner.jpg730fba2558a70ff4ffd1cce3ace3143b
baner.jpg89273c11a49d17d65dac0a5ca5e87994
przyroda_gmina_nysa_.png77a161a091d9a9504c930c2964d735f0
baner_220x120_naprawmyto.jpgd623922feae27a19b61aae087c499c40
ORGANIZACJE KOMBATANCKIE
Dodano: 26-10-2016  | Artur Pieczarka
Wyślij link mailem

WYKAZ ORGANIZACJI KOMBATANCKICH W GMINIE NYSA

 

 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Miejsko-Gminny w Nysie

48-300 Nysa

ul. Ogrodowa 4
(parter budynku Nyskiego Zarządu Nieruchomości)
Godziny urzędowania:  piątek w godzinach 10.00 - 12.00

Telefon do Prezesa (prywatny)   077/ 435 88 36


 1. Antoni Jedynak               -   Prezes
 2. Bohdan Bełtowski           -    Z-ca Prezesa
 3. Jan Noga                        -    Sekretarz
 4. Izabela Ostrowska         -    Skarbnik
 5. Henryk Wojczyszyn        -     członek
 6. Władysław Kloc               -    członek
 7. Felicja Jaremczuk            -    członek
 8. Bożena Rak                     -    członek
 9. Ryszard Bolesławski        -    członek

Związek jest organizacją kombatancką o charakterze środowiskowym, zrzeszającym obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny  w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

Celem  Związku jest:

 • kształtowanie aktywnych postaw dla dobra Ojczyzny,
 • otaczanie opieką członków związku i pozostałych po nich wdów i wdowców,
 • popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych,
 •  czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich,
 • działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej,
 • umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą,
 • współpraca z innymi organizacjami kombatanckimi i urzędami
 • spotkania okolicznościowe z młodzieżą szkolną i zrzeszoną w organizacjach harcerskich.

 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich

 

Zarząd Oddziału

ul. Moniuszki 5                                                                         

48-300 Nysa

Godziny urzędowania:

Środa w godzinach  od 16.00 -18.00


Zarząd Główny TML i KPW mieści się we Wrocławiu, ul. Kościuszki 38

Telefony kontaktowe: prezes- 077 / 4332345, skarbnik- 077 / 4334446


Skład Zarząd Oddziału w Nysie:
 1. Romuald Kotowski         -    Prezes
 2. Maria Klockowska            -    Z-ca Prezesa
 3. Leopolda Kasperek          -    Sekretarz
 4. Maria Wojciechowska       -    Skarbnik

 

Członkowie Zarządu:

- Janina Hordyj  - członek

- Władysław Kogut - członek

- Jerzy Korenda - członek

- Janusz Ratyński - członek

- Janina Stadnik - członek

- Łukasz Wylęgała - członek

- Kazimiera Zagrodzka - członek

 

Komisja Rewizyjna:

- Wincenty Jakubowski - Przewodniczący

- Stanisława Drylewska - członek

- Maria Kempa - członek

 

Komisja Sądu Koleżeńskiego:

- Maria Barbara Hetnał - Przewodnicząca

- Wanda Grajewska - członek

- Janina Johnson - członek

 

Statutowa działalność Towarzystwa obejmuje:

 • zrzeszanie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne i kulturowe Lwowa oaz Kresów Południowo –Wschodnich dla podtrzymania stosunków koleżeńskich oraz udzielania wzajemnej pomocy.
 • upowszechnianie prawdy o dziejach Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich. oraz pielęgnowanie dorobku historycznego tych ziem, jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczpospolitej Polskiej,
 • gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o Lwowie i Kresach w wydawnictwach Towarzystwa, w działalności odczytowej itp.
 • organizowanie uroczystości i obchodów rocznicowych upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski, Lwowa i Kresów,
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do ratowania i ochrony pamiątek i zabytków Lwowa i Kresów,
 • wspieranie działalności popularyzatorskiej i naukowej odnoszącej się do Kresów Południowo- Wschodnich,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy pozostałym we Lwowie i na kresach Polakom  i organizacjom społecznym,
 • współpraca z organizacjami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno - oświatowymi oraz ośrodkami masowego przekazu zainteresowanymi  działalnością Towarzystwa,
 • obejmowanie opieką i pomocą dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego, zamieszkałych na byłych Kresach, przybliżanie im historii i kultury kraju ojczystego.

 

 

 

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Powiatowy w Nysie

 

ul. Bolesława Prusa 14

48-303 Nysa

email: zzwp@zzwp.nysa.pl

tel. +48 694 957 702

www.zzwp.nysa.pl

Godziny urzędowania poniedziałek od godz. 10.00 do 12.00SKŁAD ZARZĄDU X KADENCJI
ppłk dypl.rez. Krzysztof Wilczek                       - Prezes

kpt.rez.inż. Tadeusz Zacharski                           - Wiceprezes

mjr rez. Władysław Wojtyła                                - Wiceprezes

mjr w st.spocz. Artur Nowak                              - Sekretarz

chor.sztab.w st.spocz. Henryk Rojek                  - Skarbnik

ppłk w st.spocz.mgr inż. Jan Korczyński           - Członek

mjr rez.mgr Andrzej Przystalski                          - Członek

mjr w st.spocz. mgr Stanisław Krupka               - Prezes Honorowy


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

mjr w st.spocz. Bogusław Bugaj

Członek

st.chor.sztab w st.spocz. Kazimierz Gawlik

Członek

st.chor.sztab.w st.spocz. Kazimierz Obartuch

 

Udział członków Koła we władzach związkowych wyższych szczebli:

ppłk dypl.rez. Krzysztof Wilczek - Członek Zarządu Wojewódzkiego. 

mjr w st.spocz. Stanisław Krupka - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego.


Cele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • obrona czci, honoru i godności polskiego żołnierza,
 • utrzymywanie ścisłej więzi z Siłami Zbrojnymi RP,
 • kultywowanie w środowisku członków związku oraz wśród społeczeństwa, tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego oraz promowanie powojennej, pokojowej żołnierskiej służby Ojczyźnie,
 • organizowanie pomocy materialnej i zdrowotnej dla potrzebujących emerytów i rencistów wojskowych,
 • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 • udzielenie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych ze środowiska emerytów i rencistów wojskowych,
 • współpraca z władzami samorządowymi Gminy i Powiatu.

 

 

 

Związek Sybiraków Koło Ziemi Nyskiej

ul. Grodzka 7

48-300 Nysa

Tel. 077 / 4332079                                                      

Godziny urzędowania:

Środy od 14.00 -16.00

 
Prezesem  Koła jest Teresa Sajan, Zastępcą: Józefa Szczelina, Sekretarzem: Anna Sławecka Skarbnikiem: Krystyna Pinkiewicz  - żona Sybiraka,  Członkami: Ryszard Górnicki, Zofia Kundel.

Związek Sybiraków powstał w 1928r. Członkiem ówczesnego Związku był Józef Piłsudski.  W roku 1989 został reaktywowany Związek Sybiraków i w tymże roku powstało w Nysie Koło Związku Sybiraków. Obecnie Koło liczy 215 osób i zasięgiem swym obejmuje powiat nyski. Koło utrzymuje stały kontakt z I Liceum Ogólnokształcącym „Carolinum” w Nysie , Szkołą Podstawową Nr 3 w Nysie   w formie spotkań podczas których przekazują młodzieży prawdziwą, niekłamaną historię przeżyć  i gehennę Sybiru.

W Muzeum w Nysie zorganizowane były dwie wystawy sybirackie, na których eksponatami były przedmioty z zesłania m.in. różaniec wykonany z chleba, kuferek zbity z desek, kufajka, zdjęcia i inne dokumenty.

Związek Sybiraków otacza swoich członków szeroką opieką socjalną, pomagając w każdej życiowej potrzebie. Wszyscy przeżyli gehennę Sybiru, głód, poniewierkę i upokorzenie.

Znaki pomięci to: Sztandar Koła wykonany w 1992 r., poświęcony przez Biskupa Adamiuka, most „Pamięci Sybiraków 2” w Nysie przy ul. Prudnickiej i tablica pamiątkowa na dzwonnicy Bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki  w Nysie wmurowana w 2003r.Sybiracy zapraszają harcerzy, szkoły i sympatyków do współpracy.

 

Związek Inwalidów Wojennych RP. Zarząd Oddziału w Nysie

48-300 Nysa

ul. Torowa

Godziny Urzędowania:

wtorek w godzinach 10.00 -12.00

tel. kontaktowy: 77 435 96 16  lub  661 822 100

 

 Skład Zarządu

 

 

Janina Ziemnik – Prezes
Aleksander Chomiczuk – Z-ca Prezesa
Wiesława Górnicka – członek Komisji Socjalnej
Tadeusz Kraczek – Skarbnik
Jadwiga Wesołowska – Sekretarz
Stanisław Kloc – członek

 

Związek Inwalidów Wojennych RP to najstarsza organizacja kombatancka w kraju i jedna najstarsza na świecie. Został powołana w 1919 roku jako ogólnopolski Związek zrzeszający  inwalidów wojennych.
W okresie okupacji  hitlerowskiej działał  w konspiracji pomagając strukturom podziemnego państwa polskiego.

Związek Inwalidów Wojennych realizuje statutowe cele i zadania, a w szczególności:

1. Reprezentuje interesy inwalidów wojennych oraz osób represjonowanych wobec organów władzy administracji rządowej, samorządu terytorialnego.

2. Rozwija koleżeńską przyjaźń i więzi związkowe.

3. W swoje szeregi przyjmuje wszystkich o statusie inwalidy wojennego a także osoby represjonowane, mające status inwalidy wojennego.

4. Kontynuuje tradycje zrzeszenia członków podopiecznych tj. wdów, wdowców po zmarłych inwalidach wojennych oraz po zmarłych osobach represjonowanych, zapewniając im koleżeńską pomoc i opiekę.

5. Zapewniania inwalidom wojennym i osobom represjonowanym należyty szacunek i honor  oraz pomoc i opiekę.

6. Przyznaje uprawnienia ustawowe.

7. Organizuje uroczystości okolicznościowe a także uroczystości dotyczące osoby represjonowane, będące ofiarami hitlerowskich obozów zagłady.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ