Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png5203eec2147b0c4e3f4b65887c5af1c4
bip4.pngb12e3ce66d6af18d04b7d2a800cd1284
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg215d76cfe7c7655c1dffe9d3f478c6e1
baner bon wychowawczy.jpg19824534fd109574c9140e41130c0d86
gprn.PNG80e3c525071239ffef4e13cba8c68684
ppp2.png4e67f62bc4f09d4c6e9725727f908d0d
gmina sprzedaje.jpg169030dd2c2a44f3cc59d7b37b8072d9
wies.PNGfde95d750d8904e706ca8d1351b24406
sty.PNGa94fcf831e9da877a74b6bd8cda3cc6b
budzet_obyw.pngd9177b9ac6725b297679ddb64c4fe87b
z.pngdca97f152d663baeaec6bd5d9ff11e17
8.pngc27ec9b6f0810bab559c6f3f1819ea97
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg3020f588f6e7c98f8d6bf73397fc74aa
ulgi_rodzina.png277254943e6df16042928c79a6f971b6
baner zakładka.jpga71337556583f76934ba68e14136651d
odpady.gif4e067cb7d8219f06858c71a7fba4b68a
eko_harmonogram.png8eabceb6d7f4decca3cde49af0c6b8f2
airly.PNGb907149ee0904c68066251756c3ebf19
mapa.png4348a853850ef7e44f4779f18a41e971
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg3d9847fce9738d5e88f44705fae3d09c
mobil.pngcf959f2d54ac53752a0ed882a1edcd48
rrr.pngd4055291dbd9f16a6bd192fc8fee760e
baner_partnerstwo.gifac810dc583ffdf50e8be62dd64f2bb6c
kultura.GIFf7d2473c1885e2abd54a05340e133aba
dzielnicowy-baner-oryg.gif932e1ecc01f3b3cdb6aa22ea4a9278ac
schronisko_zwierzat.png3469d7e50a42be76d58d381ecbbfbfd0
orly.png304f5e81be8a3858ba9bee262abb5faa
turniej poetycki baner.jpgc1a987eb5dda0efb6217d247b8ccbad5
baner.jpg6012362be4174d1a3d051002cc3f7e43
przyroda_gmina_nysa_.pngeb0b43da1764b77b997b3470bd3123e8
baner_220x120_naprawmyto.jpgb36834e8b7743387f19c6bd5d95fb198
Konsultacje w sprawie w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa"
Dodano: 19-12-2012  | Artur Pieczarka
Wyślij link mailem

                                                                                                               Nysa, 2012-11-29
ROŚ-ŚR.7000.6.2012


Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawie w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”

1)    Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwał w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”.

2)    Harmonogram konsultacji
    Konsultacje rozpoczną się w dniu 8 grudnia 2012r, a zostaną zakończone z dniem               16 grudnia 2012r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowany w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

3)    Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji  w konsultacjach.

4)    Forma konsultacji
- pisemna papierowa, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter i na stronie internetowej Urzędu,
- pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres rmi@www.nysa.pl.

5)    Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: rmi@www.nysa.pl.

6)    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Urząd Miejski w Nysie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter.


                                                                                                 Z up. BURMISTRZA        
                                                                                                Aleksander Juszczyk        
                                                                                                   Z-ca BURMISTRZA


Załączniki:
1.    Projekt uchwał,
2.    Formularz składania uwag i wniosków.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ