Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png43a0eeaf4c3590115251580f2c60e86b
bip4.pngfe3f6ab28f418b9a42cb2326cf8e357a
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpgd5fdae8a959fea7b32c3649db7d841cc
baner bon wychowawczy.jpgf94ade7b37abdc3847007862c739cfd4
gprn.PNGa1a723b0b0120f6f36b6ba4101253c45
ppp2.pngcb403499d449a2c8f594af834e867183
gmina sprzedaje.jpg6231b29d96d7d1741f555fe0c01c5cfc
wies.PNGab7e72b1693bdd2b36fb1a1294969e61
sty.PNG15d86f78f496fbc8d98dfbc72e7da843
budzet_obyw.pngd8348ab43ecafb329b864042dc1ebf75
z.png0234d768d5392f910e972064e919b85b
8.pngee9e4ed638286ca950f2a1b33c246b3d
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg83335ad176813711f1c8c3e9976267f5
ulgi_rodzina.png1d99e37b46b2efddafabcc832de0a5e6
baner zakładka.jpg43eee6b82c286b6a0e065f96a410e08a
odpady.gifb2ce4d4fc8e49b201c10fc14458372f5
eko_harmonogram.png29c436333428e0eb65adb2e995889179
airly.PNG2fb715197a57598cf3ff581952379d74
mapa.pngf36305c1e80aef6c04e5524f6dc00795
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg66b635c1c53fa781710e46660079ace0
mobil.pnga6fb37826dd1a5d082fc128bce3e3a5e
rrr.pngdc75cc05e313ca789c4f2cbff6aac6d4
baner_partnerstwo.gife410f87a7b49f7b485b2eba0bbd1deec
kultura.GIF95ec3a5e3775dfa8923d14374ea64ac4
dzielnicowy-baner-oryg.gif99902c5c73a1061b0a66d2ccaa94a38f
schronisko_zwierzat.pngeb88148dc91b6d8cd27760832b3de8fe
orly.pngf2fe4c1c73e7b84f3f8b167fe09538ea
turniej poetycki baner.jpg76c94a7e32cf6fa6634051afd39ce5b5
baner.jpg58986b67742a6336aac9e317beec3851
przyroda_gmina_nysa_.png696839991d9b7105497ff487a14f7e95
baner_220x120_naprawmyto.jpgc559b7deb87992d75abc80bd5f3b48db
Konsultacje - plan podjęcia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Dodano: 05-11-2012  | Artur Pieczarka
Wyślij link mailem

ROŚ-ŚR.7000.5.2.2012                                                                                     Nysa, 2012-10-22


Zaproszenie do konsultacji społecznych


Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1)    Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwał w sprawie:
1.    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2.    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
3.    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4.    określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za tę usługę,
5.    wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
6.    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2)    Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31 października 2012r, a zostaną zakończone w dniu 06 listopada 2012r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowany w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

3)    Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji  w konsultacjach.

4)    Forma konsultacji
- pisemna papierowa, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter i na stronie internetowej Urzędu,
- pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres rmi@www.nysa.pl.

5)    Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: rmi@www.nysa.pl.

6)    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Urząd Miejski w Nysie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter.Załączniki:
1.    Projekty uchwał,
2.    Formularze składania uwag i wniosków.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ