Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png1ce5a1269fbe6cbbe29f33abb29ab292
bip4.png2754000f44c037911ca2d548c85cdd41
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg2c164d3051fdcabc321df03459cb0b06
baner bon wychowawczy.jpgbe38040a6c28313a206a272351f7d46a
gprn.PNG35a3a7b5df9b80380490b01fd3266b30
ppp2.pngf0e1b0bf356a1c351670c3103b23d0dc
gmina sprzedaje.jpg7024fd9fc577ad7796065b47282e0f46
wies.PNG059531ee1d0033d71e98a454b4d655ea
sty.PNG28d9eac3c2ac62ee8320c375b78a5ee4
budzet_obyw.pngb537f70beb6ed28f977c7b5292a453c3
z.png49df3e87cad975000b18137ff54306d2
8.png0342e2888036c2baf95f51b3fb937f25
Tryton Nyski XX baner do menu.jpgba5de327752ca5c770fd048407b17dff
ulgi_rodzina.pngf9f85f9fc258d18c44daedce41706b2b
baner zakładka.jpgbf4022830e7535ab1520a906c1a249d5
odpady.giff65c4cc4aac9412039d6c07cda0f1fb7
eko_harmonogram.pngcc442cefc170923723b63d8002f248bf
airly.PNGd4f63203ecf86734acbc0f7ff0d4bffc
mapa.png53bdacd7b8ea6cf66b5d9f438a137207
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg043f9b3f72d0768a8cbec9b420149e69
mobil.pngdebccac03d5a5f6d942d91978dddadc3
rrr.pnge27717163471d1055065d3caf14fd548
baner_partnerstwo.gif3f34b7920c51e181c9c4d10bf387cd7e
kultura.GIF1a9b4e4e1b0bcf70a221a0fa6ae4b676
dzielnicowy-baner-oryg.gif1c98b00b3ceed9bf6b77b717c9640386
schronisko_zwierzat.png7a0240cd7daface1992a93152c086fd1
orly.png088898fdd3271d2459e0b920a8a6bd10
turniej poetycki baner.jpg458c0eaacd1eda5b2dbeb513adeffb8f
baner.jpg3cdb8d104b08fb0c7c2d3ac58198a247
przyroda_gmina_nysa_.pngd59c95a95e81c9bce539bde68d40230b
baner_220x120_naprawmyto.jpg4c345785c0910793d698d58fe0f88892
Konsultacje - plan podjęcia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Dodano: 05-11-2012  | Artur Pieczarka
Wyślij link mailem

ROŚ-ŚR.7000.5.2.2012                                                                                     Nysa, 2012-10-22


Zaproszenie do konsultacji społecznych


Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1)    Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwał w sprawie:
1.    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2.    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
3.    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4.    określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za tę usługę,
5.    wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
6.    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2)    Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31 października 2012r, a zostaną zakończone w dniu 06 listopada 2012r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowany w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

3)    Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji  w konsultacjach.

4)    Forma konsultacji
- pisemna papierowa, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter i na stronie internetowej Urzędu,
- pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres rmi@www.nysa.pl.

5)    Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: rmi@www.nysa.pl.

6)    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Urząd Miejski w Nysie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter.Załączniki:
1.    Projekty uchwał,
2.    Formularze składania uwag i wniosków.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ