Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png63da43ef9650c32fb73504da68fb031c
bip4.png86747362ae62fe0f58023e26feee5cdc
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpgf4ead23c89a16ab72017c11ae0e7e04c
baner bon wychowawczy.jpge12b006a3a91e24030b75a65464c3fba
gprn.PNG2cb5493a70cda98066d96c3a5333d58a
ppp2.pngdaf1836de9707207fd1a5e52768f250e
gmina sprzedaje.jpg32e8146202cbe926efc193e436b82ade
wies.PNG02c5ec6bb7bfa7a946ed3530e8bdebb4
sty.PNGa158d3580c043a60c3136843b3ed435a
budzet_obyw.pngd1891fb7c0b89856290e3f279076408b
z.pnge1fb95547e27d7fc30d683b50c8e6392
8.png21c063533126e0b83850420d135bc409
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg7611f3670f644440578c2316a106ed35
ulgi_rodzina.png9393cf00b346df2e17dbf838b47e2c37
baner zakładka.jpgfeea742dc096e242ccfb80e4a61d3c94
odpady.gif5b5ee1ebf96b412fea77e43b78d8e844
eko_harmonogram.pngc78801bd74a3a2c5664db7ee768c3a6c
airly.PNG3947cc700ca824363eddd72192a62b5f
mapa.pngd327219b65b74457b5c3ecc9aa2edd7c
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg2759e79399ffc5f5de4318e8a6518a50
mobil.pngb1838a7dd3d1708251cc2f6de6840902
rrr.pnge53000ac6a59d0fad6f515d26e5cf198
baner_partnerstwo.gif82fdef84e320073af2f7e05f90bf54d5
kultura.GIF90c2476d1933c6b2c6b1f9293c5c5d6f
dzielnicowy-baner-oryg.gif99c66335080846c3b73cbcdfc63eccb7
schronisko_zwierzat.png781d43758ae40fc4ebdd9902699fb8cb
orly.png5e3dd3d75aa582bc84c36080ee7bb4ac
turniej poetycki baner.jpg76915b150b5b711ae9aaedfb1c4ee355
baner.jpg8230248f076ff34f3ee2dfa8143b9c62
przyroda_gmina_nysa_.pngd12d89bb799a2b6c99d63104a2c72c42
baner_220x120_naprawmyto.jpgee5f3d468619cb7ea6babe96dfc69485
Konsultacje - plan podjęcia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Dodano: 05-11-2012  | Artur Pieczarka
Wyślij link mailem

ROŚ-ŚR.7000.5.2.2012                                                                                     Nysa, 2012-10-22


Zaproszenie do konsultacji społecznych


Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1)    Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwał w sprawie:
1.    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2.    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
3.    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4.    określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za tę usługę,
5.    wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
6.    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2)    Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31 października 2012r, a zostaną zakończone w dniu 06 listopada 2012r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowany w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

3)    Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji  w konsultacjach.

4)    Forma konsultacji
- pisemna papierowa, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter i na stronie internetowej Urzędu,
- pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres rmi@www.nysa.pl.

5)    Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: rmi@www.nysa.pl.

6)    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Urząd Miejski w Nysie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter.Załączniki:
1.    Projekty uchwał,
2.    Formularze składania uwag i wniosków.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ