Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pnga57073f35901af58b3f34d619da9dc20
bip4.png880892b65d29a778cc78ca42c47cb2bc
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg541347e5be5e914e6942f8a99d77f60b
baner bon wychowawczy.jpg49ccb74ffcab9b826069acea789034d4
gprn.PNG7dc521ae77a2310aac4821bcfc8c80c0
ppp2.png2a94bce33708e2180502cba713f06e77
gmina sprzedaje.jpg2ac14ce8f5a3d06686ab4affb317ca3f
wies.PNG1d4b22bf41b53aaed1fd01e4ea385d69
sty.PNG289442f083cd8691c51ca41a70b1cc15
budzet_obyw.png3b782f185cb59817e75f9a7206b136ce
z.pngac998ad40539139b4491c5db3d12bd5f
8.png044ca08fc1b2616bd5222e144d7c42e5
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg363020e12e42dd302f2b76404867e852
ulgi_rodzina.png2a6681c0db36ad92777ac8479b2c5b8b
baner zakładka.jpga57c3f5ec644c5b13677baaec8aa94c6
odpady.gifc60f208e8da6e7bfba65a38611b7b26f
eko_harmonogram.png2365525d925932a29a4936b2612632a0
airly.PNGe706ecfd2438d11bfc22e981f4966b46
mapa.pngbcf547c76c622f586d12aafa73a9dd2a
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg2d0284a6128a39faeea0495c35b6f985
mobil.png99f24b79a6a924eefdc0747de9b9d484
rrr.png87d61b00bca488a5b7dcf7bb8864a9c7
baner_partnerstwo.gif1ef7b003deb6df6297b3494fda5bf21e
kultura.GIF56c9c50616f798a57d87222fb35bb82e
dzielnicowy-baner-oryg.giff170fd71e97bf62db638952642f9cd46
schronisko_zwierzat.png49e9c24b3481ce616ecd5bf8afbcc4b4
orly.png3e1cf2751dce79a49f11a7569e9bb65c
turniej poetycki baner.jpg8fadb223aa08d4caa00e68fc98a6e4fa
baner.jpg82363acc920956814ef13913e9157cc3
przyroda_gmina_nysa_.pngfde60a0ee929ec5a9507be7ba3d32d7f
baner_220x120_naprawmyto.jpg9401d74fe3bc6126bae610cad1ade511
Konsultacje - plan podjęcia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Dodano: 05-11-2012  | Artur Pieczarka
Wyślij link mailem

ROŚ-ŚR.7000.5.2.2012                                                                                     Nysa, 2012-10-22


Zaproszenie do konsultacji społecznych


Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1)    Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwał w sprawie:
1.    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2.    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
3.    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4.    określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za tę usługę,
5.    wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
6.    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2)    Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31 października 2012r, a zostaną zakończone w dniu 06 listopada 2012r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowany w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

3)    Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji  w konsultacjach.

4)    Forma konsultacji
- pisemna papierowa, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter i na stronie internetowej Urzędu,
- pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres rmi@www.nysa.pl.

5)    Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: rmi@www.nysa.pl.

6)    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Urząd Miejski w Nysie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter.Załączniki:
1.    Projekty uchwał,
2.    Formularze składania uwag i wniosków.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ