Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png0f54911401f023659602e07df59b0a93
bip4.pngfa3c1ddc310861c7a4bc6c5b18e53044
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg39ef90f6f913fbe5299274f0e358ed33
baner bon wychowawczy.jpg0fb43fa0f45e11cbeaff01e0b8527fee
gprn.PNGb21476123b3a1decddb8577a505da26b
ppp2.png8d52df798c9e18470ecdcdc58257a5c9
gmina sprzedaje.jpgb4dcdecd1bf8908368998bf8a676da41
wies.PNG19922a7f9d37895cfb5af3ba8140d792
sty.PNG97f0f222ae5998a80dc62e2730c19c1b
budzet_obyw.png19c1e2e144a5a4dea72c83c07941e263
z.pngf299caa3bdab3a10ecf3eb58862b3bae
8.png2b72d8b282c8ece9ab96c472d81c9181
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg36d2ceba8bc9d78afad587bac0802677
ulgi_rodzina.pnga69e9362be9e1171284d2f510d9db836
baner zakładka.jpga0cf4435ef05fa745277815b5c029d97
odpady.gif1f8775de0ffea051b69d3a9a478b78f4
eko_harmonogram.pnga6d7007db6a57c0e9cb08307ae88c3f1
airly.PNG149537b03e3aebc44ada2b520a04529f
mapa.pngea87cecd88945d7aa765dc2a7c65b9a7
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpga9faa361ae74bc56a58be316f46f1886
mobil.png0e636ade44db4e13f654ff506d58abe9
rrr.png9f26813e9c6b597c1cb165799738fbc5
baner_partnerstwo.gif57b3ff89bfae1984a3a1f59bddd3cfd3
kultura.GIF3d4830d047103083a82614ab667b5af6
dzielnicowy-baner-oryg.gif8136a4b16cac66191b3ae1ba684a85d4
schronisko_zwierzat.png57305359d80cab4b8df9c3b193b28480
orly.png12a80713c658bc4304757bd5cfe5db66
turniej poetycki baner.jpgb7ef4b03ce65c0b4de9854bcfc130002
baner.jpgb40f143d95b6e3eab3aece6ffc68022e
przyroda_gmina_nysa_.png7312b2eb90b8f58420a9bc56ecf24423
baner_220x120_naprawmyto.jpg252da41346f0abfcc9067f9db1e2c94b
Konsultacje - plan podjęcia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Dodano: 05-11-2012  | Artur Pieczarka
Wyślij link mailem

ROŚ-ŚR.7000.5.2.2012                                                                                     Nysa, 2012-10-22


Zaproszenie do konsultacji społecznych


Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1)    Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwał w sprawie:
1.    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2.    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
3.    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4.    określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za tę usługę,
5.    wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
6.    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2)    Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31 października 2012r, a zostaną zakończone w dniu 06 listopada 2012r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowany w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

3)    Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji  w konsultacjach.

4)    Forma konsultacji
- pisemna papierowa, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter i na stronie internetowej Urzędu,
- pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres rmi@www.nysa.pl.

5)    Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: rmi@www.nysa.pl.

6)    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Urząd Miejski w Nysie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter.Załączniki:
1.    Projekty uchwał,
2.    Formularze składania uwag i wniosków.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ