Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png95cd5a645582e129d30fd8914273e6c7
bip4.pngb9ddcd5ff87d12f955310a9cd5689a03
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg8255ee15d040bd08aed91c1fa32bc7e7
baner bon wychowawczy.jpgc2669667e0ff0f133c284ea03ff64705
gprn.PNGae99e2aac7eac5775bbc8c7b5aaba5fd
ppp2.png7ca4853bb2f0a88db8ab1beb3ba13d8a
gmina sprzedaje.jpgcc87599f8236a9c9afd68c3c0725cdcd
wies.PNG1658655b6557a25d433cc3982b0c4a5c
sty.PNG015e99673ace3d5ddfa49775357fc600
budzet_obyw.png806d79879b13960031a76e879f69a6b1
z.pngeeddbf84f2e38fa2bced7d2c49fefb28
8.pngf0ed6e920aed14ff879d7192b54f9f26
Tryton Nyski XX baner do menu.jpga51889d90192610286aa457607249b4c
ulgi_rodzina.pngdb621422010391841f818a8941cfc4c1
baner zakładka.jpg73ccda677a66589ab0a5af1b4bfaa054
odpady.gife55fcec2e9b6015fa7113905efa2da90
eko_harmonogram.png3eaeadd622df43b7375a05c13180267d
airly.PNGdb8c6367d87bf5851c4f418a55bf3c72
mapa.png8983ac4465e17d56ec9c086f6358868c
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg1d9c4315aa876a925ee73b9e86b26dbc
mobil.png9782579030b47bca2a25ea5d2bbf2523
rrr.png8c1350d88e9c9870b9232f86c4897cc7
baner_partnerstwo.gifb2fdaa9d13e0cf717c31968d79b62b6b
kultura.GIF47cec52c3a5e80462b64070b847ab873
dzielnicowy-baner-oryg.gifd2d66bc0cd2263c10da19aa3a5f61e59
schronisko_zwierzat.png2c0122890fd697439e50c54324481fe8
orly.pnga363e510136e1a4cdab8a262984004a4
turniej poetycki baner.jpgc6a1569244d50934898f13f5401bf0da
baner.jpg9da19876c7a7750f8147525cf53fd83a
przyroda_gmina_nysa_.png9a465abe0ae4c1c453ea7044a4f1644c
baner_220x120_naprawmyto.jpgc02e0d6167996d7d89a39f27bda3b5d9
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dodano: 23-07-2015  | Administrator
Wyślij link mailem

 

    Obsługę w zakresie działalności gospodarczej zapewnia Biuro Pozyskiwania Inwestorów            i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Nysie.


Opisy procedur dot. sprzedaży napojów alkoholowych, w tym

  • procedury ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży wraz zwnioskiem do pobrania w postaci elektronicznej
  • zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Nysa

dostępne w Internetowym Portalu Urzędu

 


 

POBÓR OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE NYSA

  1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
  2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo - do 31 stycznia danego roku.
  3. Dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy, wnoszenie opłat pozostaje na dotychczasowych zasadach, tj. z zastosowaniem 3 równych rat – do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
  4. Przedsiębiorca, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy może również wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo  - jeżeli wyrazi taką wolę.

 

Jednocześnie, zgodnie z treścią art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz w zgodzie z bieżącym orzecznictwem i wyrokami sądowymi - pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  od dnia 1 sierpnia 2012 r. wygląda następująco:

 

     1.      w przypadku cofnięcia zezwolenia (decyzja o cofnięciu):

    • opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu


    2.      w przypadku wygaszenia zezwolenia (decyzja o wygaszeniu):

a)      na wniosek Przedsiębiorcy - opłatę pobiera się do dnia wskazanego we wniosku 
         o wygaszenie zezwolenia

b)      z urzędu (gdy brak złożenia oświadczenia o obrotach lub brak wpłaty raty 
         w odpowiedniej  wysokości i w ustawowym terminie):

   • zezwolenie traci ważność z mocy ustawy z dniem, do którego opłata winna być wniesiona

Jeśli Przedsiębiorca nie odwołuje się od w/w decyzji:


   • po uprawomocnieniu się decyzji wygaszającej Przedsiębiorca zostanie wezwany do złożenia (pod odpowiedzialnością karną) oświadczenia o faktycznym okresie prowadzenia tej działalności; oświadczenie winno być tożsame z wpisem  w CEIDG, gdzie Przedsiębiorca ma obowiązek podawać aktualne dane
  • brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji:

  • opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu


    3.    Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansowego tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.


    4.   W sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - uznaje się, iż Przedsiębiorca nie odnotował obrotów z tytułu sprzedaży  napojów alkoholowych w roku poprzednim i wszelkie ewentualne opłaty liczone będą na podstawie opłat podstawowych określonych w merytorycznej ustawie.

 

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ