Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png3a52efba706024580a43d05f4f99268a
bip4.png5539beefd1ea65e9c47d71cdb9c1bd1d
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg0fdcea8a0e95262024f14861b6e772df
baner bon wychowawczy.jpg242ffb88780bd3a9f835ca329e049b7c
gprn.PNGc3382e011c1a9d845d21b8ca19a366c4
ppp2.pnge12d6f555b7f8543e7bc42cd6d2afcc5
gmina sprzedaje.jpgf0bb06bb641877ffceef95954ab12bbf
wies.PNG9aff9b4dc414abe6927bcc2eb8876401
sty.PNGc3f4ec308992b8eaf90a9ff0a0161de0
budzet_obyw.png340ef96b563fae7cffc192b37e0a8614
z.pngb69a6f0b35449f946811056c23c58f8f
8.png120cb88833f1faf4f293232a6166eb89
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg4e785612c66e4eab68bcc12ca27ff360
ulgi_rodzina.pnge373d8342cde8be42ad38e6c19c1c566
baner zakładka.jpg11678232b643a901be230bcf425f4522
odpady.gifa3e3f059e427be4f27c5127d6e824595
eko_harmonogram.pngc630cf1983639c515ba6e5517f41dc38
airly.PNGd43494afed8c4b19ed356d543ebf8bd8
mapa.pnga74be3803d564345b579593b16c3e326
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg9098433da12fa79c6870d75c3c1b5e84
mobil.png9ded6e58249919628c3d1445b22bbec5
rrr.png230207ef17dfb0d04c58bfea21f9ab0a
baner_partnerstwo.gifc2b2ca359e4f1066dcfe4a0658505890
kultura.GIF314e0bd3c765609c8d61d9b22bf0ec03
dzielnicowy-baner-oryg.gifda78d9f7628e819daf5922ce8d5651d2
schronisko_zwierzat.png02ee850afd25a0c3382aafaf00236f03
orly.pngfa1f3d46fe31b721832b37c6e9ec53c6
turniej poetycki baner.jpgf68b4148e60b5eac9da4e62f205f7acd
baner.jpg61551a2a26661ac4b63285f030a860fd
przyroda_gmina_nysa_.png8fef7c7b03ed2334e0b2cefc69fd6b6a
baner_220x120_naprawmyto.jpgaad545836c7370851960d8212dcf3e05
Nyska Droga św. Jakuba - Nysa Saint James' Way
Dodano: 15-03-2013  | Administrator
Wyślij link mailem
grafika








 

 

ENGLISH


Catalog Cammini d'Europa 2013 (Nysa Saint James' Way pages 38-39) >>

Route length: 106km                                                            
Route difficulty: low
Transport
Wrocław – Głuchołazy: car, bus or direct transport from the airport to the place of departure
Skorogoszcz – Wrocław: car, bus or direct transport to the airport
Name
Nysa Saint James' Way

on foot, on horseback, by bike, by canoe
Information and cost
Website: www.nysa.pl
Information: camino.nysa@www.nysa.pl
•         Help with organization
•         Transport from the airport (obligatorily)
•         Possibility of renting bikes, canoes
•         Rich accommodation offer (10-75E/day)
•         Pilgrim's Passport and Certificate of covering the route
•         Additional attractions: - visit to a gold pit + gold panning - performance of the Napoleon battle - medieval James' Fair – guided visit to the most interesting places in Nysa and Głuchołazy - health resort - balneotherapy in Głuchołazy - active stay on the Nyskie Lake (water scooters, sailing, …) - routes: Route of Witches (bike), Route of Blessed Maria Luisa (pedestrian), Route of Eichendorff (pedestrian, bike), Fortress Route ( bike).

“Nysa St. James's Way” - a 106 km long route starts at the St. James's well, runs through Głuchołazy, Nysa, and further through the Nysa County and is connected with the Via Regia tract in Skorogoszcz.

The route commences at St. James' spring known as "St. James' Well" on the slope of Parkowa Mountain being a part of Opawskie Mountains, on the area where, next to the Landscape Park and three nature reserves with unique flora and fauna, there are numerous relics of gold mining. Following the path we pass Głuchołazy, a city with rich spa traditions and one of the greatest Spa Parks in Silesia. It is worth stopping here to explore the following interesting monuments: the Church of St. Wawrzyniec with an early gothic portal or the fragments of municipal medieval walls with the tower of the so-called Upper Gate (viewing tower). Walking along the Biała Głuchołaska river we pass a Jesuit Monastery in Bodzanów, currently being in the possession of the oblate order (available for visitors). It is worth stopping also in Wilamowice Nyskie in order to savour the culinary products of local housewives. Further in Biskupowo we will find a rare Monastery of Benedictines. A real curiosity on the route is the Koperniki village where the ancestors of the great astronomer Nicolaus Copernicus originated from and where you can savour gingerbread baked according to an old secret recipe. The largest city of Nysa St. James's Way is Nysa, named after the richness of architecture monuments, especially the sacral "Silesian Rome". Special attention should be paid to the Minor Basilica St. James Apostle the Elder and St. Agnes with a gothic bell-tower, which holds "St. James's Treasury" (a unique, medieval goods of goldsmith craft of the Nysa craftsmen), Church of Apostles Peter and Paul with illusionistic polychromes of the Scheffler brothers, the Triton Fountain erected following the model of the Roman Fontanna del Tritone by Giovanni Lorenzo Bernini, the Beautiful Well (a masterpiece of the former blacksmith art), Bishop's Palace (currently the museum's seat) or the objects of Nysa Fortress (Prussian fortifications of the 18th century). Nysa is also one of the three lakes in the region with an extensive, sandy beach. Along with the Otmuchowskie and Paczkowskie Lakes, it forms a perfect place for active rest in the "Mountain Lake Region of Nysa" (sailing, motor scooters). Another worth noting, interesting place is a pilgrimage church of Our Lady of Succour to the Faithful (a well known pilgrim's place). The next towns on the St. James's Way in Nysa draw attention with more than twenty penitential crosses. Walking the route we can also encounter a Border Pole of the former Nysa Principality of the Bishops of Wrocław, unique in the European scale and one of the seven that have been preserved until today. Further on, the route leaves the Land of Nysa and runs with the Land of Brzeg to Skorogoszcz where we finish our wandering in the Church of St. James the Apostle.

St. James's Way in Nysa offers also many marked thematic routes:
- "Route of Golden Miners" – a pedestrian route where we will find the remnants after exploration of gold, mining drifts and shafts and we will be able to independently rinse this valuable metal,
- "Witches' Route" – a bicycle route, running through the places related to the history of witch trials, teaches us the dark times of inquisition,
- "In the Footsteps of Blessed Maria Luiza Merkert" – a tourist-pilgrim route marked with bronze boards, leading through the places related to the blessed one from Nysa,
- "Route of Joseph von Eichendorff" – a tourist route running through places of the outstanding romantic poet to the restored Arbour with a beautiful view of the panorama of Nysa, the Opawskie Mountains and the Nysa Lake,
- "Fortress Route" – the route leads on selected 18th century facilities of the Nysa Fortress, preserved in 50-60%, which build up a complex of fortifications, unique in the whole world.


www.camminideuropa.eu <<click>>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

JĘZYK POLSKI


Długość trasy: 106km
Trudność trasy: mała
Transport: Wrocław – Głuchołazy: auto, autobus lub bezpośredni  transport z lotniska na miejsce wymarszu Skorogoszcz – Wrocław: auto, autobus lub bezpośredni transport na lotnisko

Nazwa Nyska Droga św. Jakuba - pieszo, konno, rowerem, kajakiem

Informacja i Koszt
Webside: www.nysa.pl

Informacja: camino.nysa@www.nysa.pl
•         Pomoc przy organizacji
•         Transport z lotniska (obligatoryjnie)
•         Możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków
•         Bogata oferta noclegowa (10-75E doba)
•         Paszport Pielgrzyma i Certyfikat po ukończeniu
•         Dodatkowe atrakcje:
- zwiedzanie wyrobiska złota + płukanie złota
- inscenizacja bitwy napoleońskiej
- średniowieczny Jarmark Jakubowy
- zwiedzanie najciekawszych miejsc w Nysie i  Głuchołazach z przewodnikiem
- uzdrowisko - balneoterapia w Głuchołazach
- aktywny pobyt nad Jeziorem Nyskim (skutery wodne, żagle,…)
- szlaki: Czarownic (rowerowy), Błogosławionej Marii Luizy Merkert (pieszy), Eichendorffa (pieszy, rowerowy), Forteczny (rowerowy).
 
Nyska Droga św. Jakuba, szlak mierzący 106 km długości, rozpoczyna się przy Studni św. Jakuba, biegnie przez Głuchołazy, Nysę, dalej przez Powiat Nyski i łączy się z traktem Via Regia w Skorogoszczy.
Szlak rozpoczyna się przy źródle św. Jakuba zwanego „Studnią św. Jakuba” na zboczu Góry Parkowej będącej częścią Gór Opawskich, na terenie których obok Parku Krajobrazowego i trzech rezerwatów przyrody z unikatową florą i fauną, znajdują się liczne relikty górnictwa złota. Podążając dalej mijamy Głuchołazy, miasto z bogatymi tradycjami uzdrowiskowymi i jednym z największych na Śląsku Parkiem Zdrojowym. Warto zatrzymać się tu, by poznać ciekawe zabytki: kościół św. Wawrzyńca z wczesnogotyckim portalem czy fragmenty średniowiecznych murów miejskich z wieżą Bramy Górnej (wieża widokowa). Idąc wzdłuż rzeki Białej Głuchołaskiej, mijamy pojezuicki klasztor w Bodzanowie, obecnie będący w posiadaniu zakonu oblatów (dostępny dla zwiedzających). Dalszą wędrówkę warto przerwać w Wilamowicach Nyskich, aby posmakować lokalnych produktów kulinarnych tutejszych gospodyń. W Biskupowie znajdziemy należących do rzadkości klasztor Benedyktynów. Ciekawostką na szlaku jest wieś Koperniki, z której wywodzą się przodkowie wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika i gdzie posmakować można pierników wypiekanych wg starej tajnej receptury. Największym miastem Nyskiej Drogi św. Jakuba jest Nysa, zwana  ze względu na bogactwo zabytków architektury, szczególnie sakralnej „Śląskim Rzymem”. Na szczególną uwagę zasługuje Bazylika Mniejsza pw św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki z gotycką dzwonnicą, w której mieści się „Skarbiec św. Jakuba” (unikatowe, średniowieczne wyroby sztuki złotniczej nyskich rzemieślników), Kościół śś. Apostołów Piotra i Pawła z iluzjonistycznymi polichromiami braci Schefflerów, fontannę Trytona wzniesioną na wzór rzymskiej Fontanna del Tritone dłuta Giovanni Lorenzo Berniniego, Piękną Studnię (arcydzieło dawnej sztuki kowalskiej), Pałac Biskupi (obecnie siedziba muzeum) czy obiekty Twierdzy Nysa (fortyfikacje pruskie XVIIIw.).

Nysa to także jedno z trzech jezior w regionie z rozległą, piaszczystą plażą. Wraz z Jeziorem Otmuchowskim i Paczkowskim tworzą doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku w „Górskim Pojezierzu Nysy” (żeglowanie, skutery wodne). Kolejnym ciekawym miejscem wartym uwagi jest pątniczy kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (znane miejsce pielgrzymkowe). Kolejne miejscowości na Nyskiej Drodze św. Jakuba przyciągają uwagę ponad dwudziestoma krzyżami pokutnymi. Na szlaku spotkamy także, unikatowy na skalę europejską, jeden z siedmiu zachowanych do dziś, Słup Graniczny dawnego Księstwa Nyskiego Biskupów Wrocławskich. Dalej szlak opuszcza Ziemię Nyską i biegnie Ziemią Brzeską do Skorogoszczy, gdzie wędrówkę kończymy w Kościele św. Jakuba Apostoła.
Nyska Droga św. Jakuba oferuje również wiele oznakowanych szlaków tematycznych:
- „Szlak Złotych Górników” – piesza trasa, gdzie znajdziemy pozostałości po eksploracji złota sztolnie i szyby górnicze oraz będziemy mogli samodzielnie wypłukać ten cenny kruszec,
- „Szlak Czarownic” – rowerowa trasa przebiegająca przez miejsca związane z historią procesów czarownic, pozwala poznać mroczne czasy inkwizycji,
- „Śladami Błogosławionej Marii Luizy Merkert” – turystyczno-pielgrzymkowa trasa oznakowana płytami z brązu, wiodąca przez miejsca, z którymi związana była błogosławiona z Nysy,
- „Szlak Josepha von Eichendorffa” – trasa turystyczna prowadząca przez miejsca wybitnego poety romantycznego do odrestaurowanej Altany, z której rozciąga się przepiękny widok na panoramę Nysy, Gór Opawskich i Jezioro Nyskie,
- „Szlak Forteczny” – trasa prowadzi po wybranych, zachowanych w 50-60%, XVIII wiecznych obiektach Twierdzy Nysa, które wchodzą w skład kompleksu unikatowych w skali światowej fortyfikacji.

Otwarcie Nyskiej Drogi św. Jakuba oraz relacje z imprez dla pielgrzymów


Nyska Droga św. Jakuba biegnąca od Głuchołaz do Skorogoszczy połączona jest z „Drogą św. Jakuba VIA REGIA” w województwie opolskim.
Na trasie szlaku umieszczono granitowe głazy z kamieniołomu Kamienna Góra koło Nysy. Głazy oznakowano wizerunkiem muszli. Dodatkowo na trasie umieszczono plakietki oraz stemple z wizerunkiem muszli, która stanowi znak rozpoznawczy pielgrzymów w drodze do Santiago. W załączniku opis i mapa szlaku.





Oficjalne otwarcie szlaku nastąpiło w dniu 25 lipca 2010r. podczas Jarmarku Jakubowego. Wcześniej zorganizowana została specjalna konferencja w Bastionie św. Jadwigi. Prelegentami byli Emil Mendyk oraz Kazimierz Staszków. Burmistrz Nysy Jolanta Barska opowiadała o znaczeniu szlaku św. Jakuba dla miasta. Rowerzyści z Nysy, którzy wrócili z pielgrzymki do Santiago de Compostela oraz ks. Daniel Leśniak, czyli św. Jakub powitani zostali przed nyską bazyliką przez biskupa Pawła Stobrawę oraz ks. prałata Mikołaja Mroza. Opolski biskup pomocniczy poświęcił tablicę z charakterystyczną mozaiką muszli oraz wspólnie z burmistrz Jolantą Barską odsłonili tablicę informacyjną o szlaku św. Jakuba. Przed bazyliką stanął też głaz ze znakiem muszli. Na nowy szlak wyruszyli rowerzyści z Głuchołaz oraz miłośnicy Nordic Walking.






I Pielgrzymka Nyską Drogą św. Jakuba - 24 lipca 2011r.

Ponad stu pielgrzymów wzięło udział w I Pielgrzymce Nyską Drogą św. Jakuba organizowaną przez Parafię św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Nysie. Uczestnicy w dniu 24 lipca 2011r. wystartowali po godzinie 6.00 spod nyskiej bazyliki, wcześniej każdy otrzymał paszport Nyskiej Drogi św. Jakuba, gdzie można było zdobywać pieczęcie potwierdzające przebyty odcinek szlaku, koszulkę pielgrzyma, piernika wypieczonego w Kopernikach i talon na poczęstunek podczas Jarmarku Jakubowego. Wszytko zaczęło się od błogosławieństwa ks. Wiesława Garbacza, wikarego z Parafii św. Jakuba, który wsiadł potem do jednego z pontonów i wraz z grupą ponad 30 kajakarzy pokonał Nysą Kłodzką odcinek z Nysy do Piątkowic. Grupa pieszych pielgrzymów autokarem dowieziona została do Biskupowa. Stamtąd uczestnicy pielgrzymki przeszli pieszo fragmentem „Nyskiej Drogi św. Jakuba” do Nysy. Rowerzyści pojechali z Nysy do Głuchołaz i z powrotem, jednak różnymi trasami. Grupa pielgrzymów na koniach ze stadniny w Morowie pokonała odcinek szlaku spod kościoła w Kopernikach do Nysy. W Głuchołazach do pielgrzymów podążających rowerami przyłączył się drugi strumień tworząc ponad pięćdziesięcio osobową grupę rowerzystów. Przy zabytkowej wieży w Głuchołazach uczestnicy mogli w paszportach potwierdzić przebyty odcinek szlaku jakubowego okolicznościową pieczęcią parafii.





Potem było spotkanie z benedyktynami w Biskupowie. Ojciec Sławomir Badyna opowiedział o historii powstania klasztoru, wierni odmówili modlitwę, było także wspólne zdjęcie przy pomniku Jana Pawła II. Ojciec Sławomir Badyna podarował również wszystkim pielgrzymom medaliki świętego Benedykta, objaśniając wcześniej jego znaczenie i symbolikę. Burmistrz Jolanta Barska przekazała benedyktynom pierniki wypieczone na Jarmark Jakubowy przez gospodynie z Kopernik. Warto nadmienić, że według tradycji, drewnianą kaplicę pod wezwaniem św. Jakuba w Nysie wznieśli benedyktyni z Ołomuńca, którzy opiekowali się pielgrzymami podążającymi do sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. W średniowieczu sanktuarium to należało do jednego z trzech najważniejszych w chrześcijaństwie, do którego podążali pielgrzymi z całej Europy. W Kopernikach na pielgrzymów podążających pieszo, rowerami i konno czekał z wodą święconą i pieczątką parafii ks. Damian Jurczak. Grupa 6 osób na koniach ze stadniny w Morowie wprawiła w zachwyt obserwatorów i uczestników pielgrzymki.







Wszystkie grupy spotkały się przed sumą odpustową w Parafii pw. św. Jakuba i św. Agnieszki. O godz. 14.00 wraz z św. Jakubem (ks. Daniel Leśniak) pielgrzymi wkroczyli przed bazylikę. Św. Jakub wysiadł z dorożki, za nim wjechali pielgrzymi na koniach, kajakarze trzymający w dłoniach wiosła, rowerzyści i oczywiście piechurzy. Tak rozpoczął się Jarmark Jakubowy organizowany przez Parafię św. Jakuba i św. Agnieszki oraz Fundację Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej. Gospodynie z Kopernik specjalnie na jarmark wypiekły ponad 400 pierników dla turystów i mieszkańców. Była to premiera słodkiego wypieku z Kopernik skąd pochodzi ród Mikołaja Kopernika. Na opakowaniu piernika znajduje się św. Jakub na tle nyskiej bazyliki oraz opis produktu.





Pielgrzymi na Nyskiej Drodze św. Jakuba w multimediach <<kliknij>>

Zobacz film rozpoczęcie Jarmarku Jakubowego w multimediach <<kliknij>>

II Wyprawa Krajoznawcza Nyską Drogą św. Jakuba w multimediach <<kliknij>>

Relacja z pielgrzymki Nyską Drogą św. Jakuba w dniu 24 września 2011r. <<kliknij>>

Nysa w sieci Cammini d' Europa - 2012r. <<kliknij>>


Artur Pieczarka

rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ