Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pnga68be3e4526eab22e268d119345c6c3f
bip4.pngfe47e144078f6898e83085eebf42864a
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg43209c60140790218ff6b7a11abaf109
baner bon wychowawczy.jpg56b3fac830a34943461a08f1c9dfe31f
gprn.PNG028777e93b0a9b138a59b2c46c84061f
ppp2.pngab744e1030fd2544c0593fef79a9050e
gmina sprzedaje.jpgf90e2b55081e390d1205579370705dcd
wies.PNGc9be7de45c97dd6caaabddf0b78694c8
sty.PNG6fdfe1c9b99a6b4933ff912551c795fc
budzet_obyw.png7bdb365efa9b83bcdb964ddc5ae5898a
z.pngf1a2f5f0e0214534bcf1551f239ef35a
8.pnga11e5fbb968b133af6535f1e9a6c7f17
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg8ce0a81c6126ded2cfa91e30395d0b70
ulgi_rodzina.pngb33d982fad852b1440e2fe2ea097efd6
baner zakładka.jpg70ec0f3129180a3f656d654d6631a2d3
odpady.gifc714992b46dceb79bb9d9a7af53faea4
eko_harmonogram.png95b337402436fca9825d88d376d8535b
airly.PNGb54cd9ae921c7c42eb01975b617e591b
mapa.png5e4d4d29838c647c956848253e2ecdba
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpgc793db18b40aa2a7958b8358685d449e
mobil.png0a62e34910421977dc6a825f3f47b09b
rrr.pngd159480203b852ee3a94f52d9ee1d61a
baner_partnerstwo.giff5d04a3a2bf2bcb3a7816b00acbcd647
kultura.GIFa6730ae02d4329d3bf10b37cc3f314e6
dzielnicowy-baner-oryg.gif7e6ab74195b1cb128fef0172a7764b6f
schronisko_zwierzat.pngf359bc55e977ba45d1d7be19f2a59f8c
orly.png4585283051ccd0fe635895c1ac01c202
turniej poetycki baner.jpg84610a70180f4a895a73561e4cf9b838
baner.jpg8ef8355c600802663f4fd072a0e8add9
przyroda_gmina_nysa_.png643a71c413f6b2d87ba8eb9c2dc6bd23
baner_220x120_naprawmyto.jpge095a12ccc7e437870cefa9f815bd1f2
Studium zagospodarowanie przestrzenne
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem

OGŁOSZENIE
B U R M I S T R Z A   N Y S Y

o uchwaleniu przez Radę Miejską w Nysie  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa”Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r. nr 80 poz.717 ze zmianami),
Burmistrz Nysy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2009 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr XXXV/531/09 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa.

Z treścią uchwalonego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, a także z podsumowaniem zawierającym informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, w opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zgłoszone uwagi i wnioski, oraz zawierającym ustalenia dotyczące metod i  częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień uchwalonego dokumentu, można zapoznać się :
 - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w sali 210, w godzinach pracy Urzędu,
 - na stronie internetowej Urzędu Miasta Nysy (pod adresem www.nysa.pl w zakładce „Studium - zagospodarowanie przestrzenne ”), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (pod adresem www.bip.nysa.tensoft.pl w zakładce „Architektura i Urbanistyka”).

W poszczególnych punktach znajdą państwo kolejno:
1. Uchwała Rady Miejskiej w Nysie zatwierdzająca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. <<str.1 508kB>> <<str.2 97kB>>
2. Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa << 2,89MB >>
3. załącznik graficzny kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
<< 2,82 MB >>
4. Załącznik graficzny uwarunkowań studium gminy Nysa
<< 3,2MB >>
5. Tekst Prognoza skutków ustaleń oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. << 1.26 MB >>
6. Załącznik graficzny do prognozy środowiskowej studium gminy Nysa <<25,0 MB >>

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ