Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png705a753f6da3fa8f25299a3c10f79a87
bip4.png762d30eff926b087cc4cc9af8829c84c
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg21f9306805862619ddf625ece8082253
baner bon wychowawczy.jpg36d12643f79c9f31ba758e65162bbe20
gprn.PNGb4d584a69ab658c83ebd256c71e7a49a
ppp2.png49e63f8485f345e381d550c6d2d7db35
gmina sprzedaje.jpg69b4022e1a3bd8a13b9568f5f15c0713
wies.PNGf8d25fc2b47ae2acdcced7ec59527864
sty.PNG6f49e3220da64d22306bac5f79bad89f
budzet_obyw.pngb846bc0ef6e5cb530d7cd7f9c587d794
z.pngc5a96b14c7962023655a6dc392162eba
8.png15cd9b2fdcb456fec2dfa77321c92a7b
Tryton Nyski XX baner do menu.jpgcd172bcac0bb2b14c710a52b860b49c8
ulgi_rodzina.png3ca868c437d8f76b5e218150b54a7a93
baner zakładka.jpg60f423c3dbf27e8e56c89b9cad65fb58
odpady.gifebcdda29556c0bd18ae528022de46b09
eko_harmonogram.png6f075f3341a1a1bddac1a1a55668a18c
airly.PNG81bba7f773461045c3e98711d20d7ab3
mapa.png37c0bbcb7ed95f41fd61c87dde458873
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg76548ea33c123e10bdca146e5d2f2b12
mobil.png5d1573a094282ea2d1a2e9997c279724
rrr.png9b8caa78076ff21742b15f9d9ee0857e
baner_partnerstwo.gif533144560019024c20556808583b06eb
kultura.GIFff112e1c4a274b6c18b9e706c0a7d41e
dzielnicowy-baner-oryg.gif01665c6ed3b7adaef169552c9deada01
schronisko_zwierzat.pngdb1f86172649f1390000507534757e2a
orly.pngbdb8eee7353cc4ee3411af7b98a5f871
turniej poetycki baner.jpg43179186dfc7d63a2e8fd8a9506e9753
baner.jpg0bd407036a9c9d43ddf4d6f195749556
przyroda_gmina_nysa_.pngb98ae27de8d93e03b91c5f403d9a8dd8
baner_220x120_naprawmyto.jpg8af6747a8d6b5f548068a81edc4fc36f
Studium zagospodarowanie przestrzenne
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem

OGŁOSZENIE
B U R M I S T R Z A   N Y S Y

o uchwaleniu przez Radę Miejską w Nysie  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa”Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r. nr 80 poz.717 ze zmianami),
Burmistrz Nysy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2009 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr XXXV/531/09 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa.

Z treścią uchwalonego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, a także z podsumowaniem zawierającym informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, w opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zgłoszone uwagi i wnioski, oraz zawierającym ustalenia dotyczące metod i  częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień uchwalonego dokumentu, można zapoznać się :
 - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w sali 210, w godzinach pracy Urzędu,
 - na stronie internetowej Urzędu Miasta Nysy (pod adresem www.nysa.pl w zakładce „Studium - zagospodarowanie przestrzenne ”), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (pod adresem www.bip.nysa.tensoft.pl w zakładce „Architektura i Urbanistyka”).

W poszczególnych punktach znajdą państwo kolejno:
1. Uchwała Rady Miejskiej w Nysie zatwierdzająca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. <<str.1 508kB>> <<str.2 97kB>>
2. Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa << 2,89MB >>
3. załącznik graficzny kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
<< 2,82 MB >>
4. Załącznik graficzny uwarunkowań studium gminy Nysa
<< 3,2MB >>
5. Tekst Prognoza skutków ustaleń oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. << 1.26 MB >>
6. Załącznik graficzny do prognozy środowiskowej studium gminy Nysa <<25,0 MB >>

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ