Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png80418dbe0ce2d4fd43d904914fcff75b
bip4.png346485d80928fcd7dccc81099c3562f5
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg6099f936769151e3190c54d8c32d6909
baner bon wychowawczy.jpg9889aa7f10c3827a1cefa65c3d9236bb
gprn.PNG94e600dca5cfa053333544718e4c3a56
ppp2.pngcfe4e2ecf005aef96f6d1774993bbb9c
gmina sprzedaje.jpge2f2ec3989e29dfe3d70fb03c494b5d6
wies.PNGd0d81dfbf723abe90127c53d01666150
sty.PNG10062e576c7e41e6fc1ab316c47b6a42
budzet_obyw.png75c60d0200cbb8dd721eeca041e618e4
z.pngfaf74e99569d259d8d90420ee49f6d86
8.png378fbefde4915702247dd158b0659168
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg58c17d8bf6c9b3f4d1bf4fd017f9e589
ulgi_rodzina.png2218cc2a7e690060e805bb4a14e71f57
baner zakładka.jpg8083c7afdcfdacf2c2707711e88e45ba
odpady.giff7c5373e960ce441f78124d7f51bb959
eko_harmonogram.png854eaf1eff9d6a47ac71ee577bca85ef
airly.PNG6d2cab25b541e7ea129ba5444063f585
mapa.pnga9cef0c44cc5aac7fa2a8d250d522adc
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg495220b1e59a6c4a5d627d296160952a
mobil.pngb04bf988032d28e8d9af686d6015f2e9
rrr.png407e8998741e759a79ea38b1d568a5b4
baner_partnerstwo.gif66544f0474c96ea3c2ea1df9958d9a13
kultura.GIF7f86bbabdf0f7265f21f23ecd39631e3
dzielnicowy-baner-oryg.gifd3ed7e9198c62813e0f84a54e739e2f7
schronisko_zwierzat.png086f03c4982648cad7b0f0cb72f14a66
orly.png70ccb69db4cc1a41fd93c7feeac5e569
turniej poetycki baner.jpg5effb0dea4f0ae973ee639777c4cd5cb
baner.jpgabf44df2bd5344b7ef05ca8262963383
przyroda_gmina_nysa_.png6188c3642e38b1cd5f9171a9e2e3838d
baner_220x120_naprawmyto.jpgd6f42cd8a692cd3b274a1d68c54db9f6
Studium zagospodarowanie przestrzenne
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem

OGŁOSZENIE
B U R M I S T R Z A   N Y S Y

o uchwaleniu przez Radę Miejską w Nysie  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa”Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r. nr 80 poz.717 ze zmianami),
Burmistrz Nysy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2009 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr XXXV/531/09 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa.

Z treścią uchwalonego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, a także z podsumowaniem zawierającym informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, w opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zgłoszone uwagi i wnioski, oraz zawierającym ustalenia dotyczące metod i  częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień uchwalonego dokumentu, można zapoznać się :
 - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w sali 210, w godzinach pracy Urzędu,
 - na stronie internetowej Urzędu Miasta Nysy (pod adresem www.nysa.pl w zakładce „Studium - zagospodarowanie przestrzenne ”), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (pod adresem www.bip.nysa.tensoft.pl w zakładce „Architektura i Urbanistyka”).

W poszczególnych punktach znajdą państwo kolejno:
1. Uchwała Rady Miejskiej w Nysie zatwierdzająca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. <<str.1 508kB>> <<str.2 97kB>>
2. Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa << 2,89MB >>
3. załącznik graficzny kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
<< 2,82 MB >>
4. Załącznik graficzny uwarunkowań studium gminy Nysa
<< 3,2MB >>
5. Tekst Prognoza skutków ustaleń oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. << 1.26 MB >>
6. Załącznik graficzny do prognozy środowiskowej studium gminy Nysa <<25,0 MB >>

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ