Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png0b7bca342326cd11081968aa1c76829a
bip4.png5aa05235417c1e52335f1b236f5d5446
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg10d0c29a9244d51518ed93f7cd5f4620
baner bon wychowawczy.jpge9498ccb3597fd3b77268a8bb73806a3
gprn.PNGc27df1bd6cfd9c3fbd2ecaaedf886af1
ppp2.pnge14c5d93f7bff714539bc8237bda585b
gmina sprzedaje.jpg0d61d611cd2df3b7811c3a6c7b14a50e
wies.PNG4f8176de70b5325fea335f8d0bab0cc9
sty.PNG5f0843bda4acf9c2d50b9e24e610cd4b
budzet_obyw.pngd5e9addd385a4dda6da4ad976b589339
z.pngba4be63a74e1f02f0dfdd437395b30c3
8.png023957088b197dbb30562a6a55f523f0
Tryton Nyski XX baner do menu.jpgb977350fdbec35c783e996e50c9eb865
ulgi_rodzina.png680fc72efce8bb38d3df5f3599d17a7e
baner zakładka.jpg2f5ac60cc91832913893fb18f696685c
odpady.gif2481194f86c91bba1283dddf5634d140
eko_harmonogram.png2316775f5a1e03d5db4cc02d45141e91
airly.PNGe4ad6a391d797fbb5c89a337b179fcab
mapa.pngb4bf7fd2a304d38d5f72e4447345853d
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpgc110e04fc98f2af535f37ef944e07018
mobil.png41457c7eb53327a6a402739c1f83175e
rrr.png733a73610d14dc09871a3be154d00073
baner_partnerstwo.gif64edb4211f32cc5d4d006d63d9f19faa
kultura.GIFfeeb863bcc1a1da3ec2039464ffc6a19
dzielnicowy-baner-oryg.gifabc3010e8f69c3f9f7bb9d73589df297
schronisko_zwierzat.png8b65e614388133fa651d57a5ae28f5d3
orly.pngb129d7279b540deada17d20405d5f59c
turniej poetycki baner.jpg181756c840c2d539449d4d6690f0cf8a
baner.jpg90995422a3a6654a5b7d130ca0cf81da
przyroda_gmina_nysa_.png74fd2b630e64790834bc16b4a9373648
baner_220x120_naprawmyto.jpg9d608f7f592f5ae72de2da7cb9885e69
Studium zagospodarowanie przestrzenne
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem

OGŁOSZENIE
B U R M I S T R Z A   N Y S Y

o uchwaleniu przez Radę Miejską w Nysie  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa”Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r. nr 80 poz.717 ze zmianami),
Burmistrz Nysy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2009 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr XXXV/531/09 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa.

Z treścią uchwalonego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, a także z podsumowaniem zawierającym informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, w opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zgłoszone uwagi i wnioski, oraz zawierającym ustalenia dotyczące metod i  częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień uchwalonego dokumentu, można zapoznać się :
 - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w sali 210, w godzinach pracy Urzędu,
 - na stronie internetowej Urzędu Miasta Nysy (pod adresem www.nysa.pl w zakładce „Studium - zagospodarowanie przestrzenne ”), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (pod adresem www.bip.nysa.tensoft.pl w zakładce „Architektura i Urbanistyka”).

W poszczególnych punktach znajdą państwo kolejno:
1. Uchwała Rady Miejskiej w Nysie zatwierdzająca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. <<str.1 508kB>> <<str.2 97kB>>
2. Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa << 2,89MB >>
3. załącznik graficzny kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
<< 2,82 MB >>
4. Załącznik graficzny uwarunkowań studium gminy Nysa
<< 3,2MB >>
5. Tekst Prognoza skutków ustaleń oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. << 1.26 MB >>
6. Załącznik graficzny do prognozy środowiskowej studium gminy Nysa <<25,0 MB >>

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ