Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png6a2683765ddcd891ee9a1421e68a760d
bip4.png6312e03fb7046d3c0012a07cb6490dfe
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpgd0110fe39e2df5ba6e74bf66ca51150d
baner bon wychowawczy.jpg92854b69275454f0de0ece568ad042bc
gprn.PNG0f461eb4c824f21428fa537834db383b
ppp2.pngbcc8787c82b79164776d8256fbeb1dc2
gmina sprzedaje.jpg477f6a4024cb275bf93ce01bf804f904
wies.PNGb52057b20f6202e49165d351ccb2099e
sty.PNG0a3c1c9ef0f9e0705b49e35bce4938e4
budzet_obyw.pnga52ab2cb8cdc7dd068459870c0106d37
z.png33ca3d04f876769a8f203c733a58390a
8.png539ed8466e426a0f62f3911a60fcba6a
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg2659fe4c99854ce5d16789474ca48dc9
ulgi_rodzina.png806869011a04d16e7993a184690c5353
baner zakładka.jpgc4c60d84c6028c5142e9fd8fe47be40e
odpady.gif45ac63a981d03d017a5fe4abaa4fba4b
eko_harmonogram.pnga1cfe4b75dd0a42f0ced8f196b55800e
airly.PNG420bf1bbd71c94c3b7315a25442b71b4
mapa.png4c80026246c2ba4d3405ccb1ff658a49
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpga4c7c0571b91a98980db0484bf8f1bfd
mobil.pngd5f76154323fff264645305f16f7770d
rrr.pngaac15e05a3d9212f762b75b38bbb4a48
baner_partnerstwo.gif0aa32ae3602c1a08bbff8e6342ebbc58
kultura.GIF3e506b4359029b260b63901e6963f3f2
dzielnicowy-baner-oryg.gif53403f70ab6e3a340f415dfb67166942
schronisko_zwierzat.png7e74c20e2a1077fd39beb2369fa464bf
orly.png9790ab9a8d7f6939e43e8a06150913f5
turniej poetycki baner.jpg1dc51ae5863d3c812155a407e10a1007
baner.jpg9a3f483db1e7085b00da6d4bc46546c3
przyroda_gmina_nysa_.pnga696064091325a85b71f394fc8fa723b
baner_220x120_naprawmyto.jpgf9f98e78495318d990907ebfce623f87
Studium zagospodarowanie przestrzenne
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem

OGŁOSZENIE
B U R M I S T R Z A   N Y S Y

o uchwaleniu przez Radę Miejską w Nysie  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa”Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r. nr 80 poz.717 ze zmianami),
Burmistrz Nysy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2009 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr XXXV/531/09 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa.

Z treścią uchwalonego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, a także z podsumowaniem zawierającym informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, w opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zgłoszone uwagi i wnioski, oraz zawierającym ustalenia dotyczące metod i  częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień uchwalonego dokumentu, można zapoznać się :
 - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w sali 210, w godzinach pracy Urzędu,
 - na stronie internetowej Urzędu Miasta Nysy (pod adresem www.nysa.pl w zakładce „Studium - zagospodarowanie przestrzenne ”), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (pod adresem www.bip.nysa.tensoft.pl w zakładce „Architektura i Urbanistyka”).

W poszczególnych punktach znajdą państwo kolejno:
1. Uchwała Rady Miejskiej w Nysie zatwierdzająca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. <<str.1 508kB>> <<str.2 97kB>>
2. Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa << 2,89MB >>
3. załącznik graficzny kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
<< 2,82 MB >>
4. Załącznik graficzny uwarunkowań studium gminy Nysa
<< 3,2MB >>
5. Tekst Prognoza skutków ustaleń oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. << 1.26 MB >>
6. Załącznik graficzny do prognozy środowiskowej studium gminy Nysa <<25,0 MB >>

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ