Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png90ccbb60ab55fcf7b01e016f0d370fb2
bip4.png3b893970c2858a728ed3cefe89ada9ce
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg786adff12d80abbb655cf80f79f05261
baner bon wychowawczy.jpg2c271d6691fd20b327d81e018a5847ed
gprn.PNGc2ea7ab7a15f05b5f2f7bc80f01fecd8
ppp2.png43aa86de797f0b3725ac7c3525f72872
gmina sprzedaje.jpg7327ccc0d3f27373ff6baaca07a2daf4
wies.PNG3ac90f03d41cfeb5f357e4fdd80496ce
sty.PNGc066b53332f0c6926d80631c82cfcc67
budzet_obyw.png82590216ddce127c7202c9e17cb7237f
z.png233bfb3652f9a70e98fab8973c7b3fd9
8.png2e2070afb5c776a71a992c023c5cf37b
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg5b9ccfd0cfd7638dc71c7de5237f4f0c
ulgi_rodzina.pngbc9159cddfa5b6a9006938ca17b7538f
baner zakładka.jpg7ef94a3757e0f2ad55b5827093e7b609
odpady.gif5fae72399922335db072ed347552199c
eko_harmonogram.png4e69472f687cc3a0b33f830bbc3587ed
airly.PNG2857160eaf6573266fc77a57681dba0c
mapa.png6d6b8d2392d01fe8484df2c80fc9447d
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpgd035923fc14afe93d2fef38323e3ea5a
mobil.pngc39fb4fb6844e420c5147da9e65d633b
rrr.png8ae35b3ec9f655fe6b168b7b68a9f57c
baner_partnerstwo.gifc633d5154a2586b129677b12b3c3ddbe
kultura.GIF65328f163ada3f2394b959ac7c160661
dzielnicowy-baner-oryg.gif6199208e987f69c8930cf4384b88ae7c
schronisko_zwierzat.png87c9681cbb1bc034ed7c4f2cd135028e
orly.png44e2b82f993dcdd6ceb284781c5021c5
turniej poetycki baner.jpge8a804c077bc61914a7b90fda504360d
baner.jpga76f58af8e20a5f96de801334ad41dd1
przyroda_gmina_nysa_.png2c12880efc17bd22f11d75ed505b9304
baner_220x120_naprawmyto.jpg4bda91c2d80198a13f4d3244b9c7fa9f
Studium zagospodarowanie przestrzenne
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem

OGŁOSZENIE
B U R M I S T R Z A   N Y S Y

o uchwaleniu przez Radę Miejską w Nysie  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa”Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r. nr 80 poz.717 ze zmianami),
Burmistrz Nysy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2009 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr XXXV/531/09 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa.

Z treścią uchwalonego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, a także z podsumowaniem zawierającym informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, w opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zgłoszone uwagi i wnioski, oraz zawierającym ustalenia dotyczące metod i  częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień uchwalonego dokumentu, można zapoznać się :
 - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w sali 210, w godzinach pracy Urzędu,
 - na stronie internetowej Urzędu Miasta Nysy (pod adresem www.nysa.pl w zakładce „Studium - zagospodarowanie przestrzenne ”), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (pod adresem www.bip.nysa.tensoft.pl w zakładce „Architektura i Urbanistyka”).

W poszczególnych punktach znajdą państwo kolejno:
1. Uchwała Rady Miejskiej w Nysie zatwierdzająca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. <<str.1 508kB>> <<str.2 97kB>>
2. Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa << 2,89MB >>
3. załącznik graficzny kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
<< 2,82 MB >>
4. Załącznik graficzny uwarunkowań studium gminy Nysa
<< 3,2MB >>
5. Tekst Prognoza skutków ustaleń oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. << 1.26 MB >>
6. Załącznik graficzny do prognozy środowiskowej studium gminy Nysa <<25,0 MB >>

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ