Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pngc0cdf61a81c16c1b18ae1e742ba933bc
bip4.png8fea6f2947dc279b6fc6604eb589a190
Budżet Obywatelski 2017
Dodano: 03-10-2016 | Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji | wyświetleń: 6415
Wyślij link mailem
grafika

Od 3 do 17 stycznia br.można oddawać głosy na wnioski zgłoszone do Budżetu  Obywatelskiego Gminy Nysa na 2017 rok. Zapraszamy do głosowania elektronicznego lub poprzez wypełnienie karty głosowania.

 

 

Głosy można oddawać na wybrany spośród 18 zakwalifikowanych wniosków (lista w załączniku) trzema opisanymi poniżej metodami. Gmina Nysa na realizację wniosków obywatelskich przeznaczy 600 tysięcy złotych.

 

Głosowanie odbywa się:

1)  w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 (parter), poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania,

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (https://umnysa.formularze.org/index.php/e-form/970.html)

3) poprzez przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Nysie (ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie BUDZET OBYWATELSKI GŁOSOWANIE, przy czym za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

 

Głosować można tylko na jeden wniosek. W razie wyboru więcej niż jednego wniosku głos będzie uznany za nieważny.

 

 

 

 

Link do formularza do głosowania na Budżet Obywatelski 2017 -

https://umnysa.formularze.org/index.php/e-form/970.html

 

 

Wszystkie informacje n/t Budżętu Obywatelskiego Gminy Nysa można znaleźć pod adresem http://www.nysa.eu/aktualnosc-9014-budzet_obywatelski_2017.html.


 

Burmistrz Nysy określił wzór karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 977/2017 z dnia  2 stycznia 2017r. głosowanie potrwa od 3 do 17 stycznia 2017r.

 

 

W załączeniu:

- Zarządzenie nr 977/2017

- załącznik do zarządzenia - wzór karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok


 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 861/2016 Burmistrza Nysy z dnia 3 października 2016r. w sprawie określenia kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na 2017 rok - publikujemy ostateczną listę wniosków dopuszczonych do głosowania wraz z kodami.

    

W dniach 13 – 31.12.2016r. Wnioskodawcy (LIDERZY PROJEKTÓW) mają czas na prowadzenie działań informacyjnych, zachęcających mieszkańców naszej gminy do oddania głosów na wybraną inicjatywę. Po ogłoszeniu nowego wzoru karty do głosowania odbędzie się głosowanie,  które potrwa od 3 do 17 stycznia 2017r.

 

O zasadach głosowania poinformujemy w komunikatach na stronie internetowej.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20 lutego 2017r.

 

Przypomnijmy, że w bieżącym roku mieszkańcy Gminy złożyli w sumie 18 wniosków do Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Po weryfikacji  wszystkie wnioski uzyskały pozytywną opinię  i zostały dopuszczone do głosowania.

 

 

W załączeniu:

- ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania 

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Urząd Miejski w Nysie

 


 

 

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza  Nysy Nr 860/2016 z dnia 03 października 2016r. w sprawie określenia trybu ustalenia części zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego oraz  Zarządzeniem Nr 861/2016 Burmistrza Nysy z dnia 03 października 2016r. w sprawie określenia kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na 2017 rok  w dniach  19.10.2016r.-18.11.2016r. trwała weryfikacja zgłoszonych wniosków.

 

 

 

Weryfikację przeprowadzały wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Nysie merytorycznie właściwe, zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie.

 

Złożone wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym, merytorycznym oraz pod względem:

1) zgodności z obowiązującą Strategią Gminy,

2) możliwości realizacji w trakcie roku budżetowego,

3) poprawności zaproponowanego przez Lidera projektu budżetu zadania,

4) lokalizacji zadania na nieruchomościach pozostających we władaniu Gminy Nysa i nieobciążonych na rzecz osób trzecich,

5) zasad legalności i gospodarności.

 

 

Mieszkańcy Gminy Nysa złożyli w sumie 18 wniosków do Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Po wstępnej weryfikacji  wszystkie wnioski uzyskały pozytywną opinię  i zostały wstępnie dopuszczone do głosowania.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 861/2016 Burmistrza Nysy z dnia 3 października 2016r. w sprawie określenia kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na 2017 rok w terminie 22-30.11.2016r. mieszkańcy mogą zgłaszać ew. protesty. Protest wraz z uzasadnieniem można składać do Burmistrza Nysy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości listy wniosków po weryfikacji.

 

 

Ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania, wraz z nadanymi kodami ogłoszona będzie w dniu 12 grudnia 2016r.

 

Po tym terminie Wnioskodawcy (LIDERZY PROJEKTÓW) mają czas na prowadzenie działań informacyjnych, zachęcających mieszkańców naszej gminy do oddania głosów na wybrana inicjatywę.

 

Po ogłoszeniu nowego wzoru karty do głosowania odbędzie się głosowanie,  które potrwa od 3 do 17 stycznia 2017r.

 

O zasadach głosowania poinformujemy w komunikatach na stronie internetowej.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20 lutego 2017r.

 

 

W załączeniu: 

- wstępna lista wniosków dopuszczonych do głosowania

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Urząd Miejski w Nysie

 

 

 


 

 

W tym roku po raz trzeci w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywy Obywatelskie określające zadania, które przyczynią się do pozytywnego rozwoju naszej Gminy.

 

 

 

Wnioski można składać od 4 -18 października 2016r.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego (załącznik do zarządzenia Nr 860/2016 Burmistrza Nysy z dnia 03 października 2016r.) inicjatywą obywatelską może być w szczególności projekt zadania, takiego jak:

 

 1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,

 2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,

 3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

 

 

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

  • zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,
  • zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),
  • są sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami Gminy.

 

 

Wniosek może złożyć pełnoletni mieszkaniec  Gminy  (lider projektu), z którym będą ustalane ewentualne zmiany dotyczące zakresu danego zadania, aż do momentu jego zrealizowania.

Do wniosku należy dołączyć listę poparcia co najmniej 15 mieszkańców, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze na terenie Gminy.

 

Uwaga! Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu.

 

Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.nysa.eu oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 – parter.

 

 

 

 

Wypełniony formularz, wraz z listą poparcia należy wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, z dopiskiem budżet obywatelski, lub złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie – parter, albo złożyć w formie elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres budzetobywatelski@www.nysa.pl

 

Formularz zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa jest również dostępny w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15.

 

Burmistrz Nysy Zarządzeniem Nr 861/2016 z dnia 03 października 2016r. określił harmonogram czynności w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok:

 

Lp.

Opis czynności

Termin

          1.          

Zgłaszanie wniosków

04 - 18.10. 2016r.

          2.          

Weryfikacja zgłoszonych wniosków

19.10.2016r. - 18.11.2016r.

          3.          

Wstępne ogłoszenie listy wniosków po weryfikacji

21.11.2016r.

          4.          

Zgłaszanie ewentualnych protestów

22 - 30.11.2016r.

          5.          

 Rozpatrywanie protestów

01 - 09.12.2016r.

          6.          

Ogłoszenie ostatecznej listy wniosków dopuszczonych do głosowania, nadanie kodów

12.12.2016r.

          7.          

Działania informacyjne

13 - 31.12.2016r.

          8.          

Ogłoszenie wzoru karty do głosowania

02.01.2017r.

          9.          

Głosowanie

03 - 17.01.2017r.

        10.         

Ogłoszenie wyników

20.02.2017r.

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

1. ZARZĄDZENIE NR 860/2016BURMISTRZA NYSY z dnia 03 października 2016r. w sprawie określenia trybu ustalenia części zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego.  

2. Załącznik  do Zarządzenia Burmistrza  Nysy Nr 860/2016 z dnia 03 października 2016r. - Regulamin budżetu obywatelskiego gminy nysa.

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Nysa – Lista poparcia.

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Nysa – Formularz zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego.

5. ZARZĄDZENIE NR 861/2016 BURMISTRZA NYSY z dnia 03 października 2016r. w sprawie określenia kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

 

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Urząd Miejski w Nysie

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ